UTDANNINGEN VED PHS

Det andre studieåret ved Politihøgskolen er et praksisår hvor du som politistudent skal tjenestegjøre ved et av landets politidistrikter. Dette studieåret er det politistudentene ser mest fram til. Du som politistudent skal nå ta steget videre fra første studieår hvor lover og regler har blitt innlært, og hvor de nå skal brukes i praksis.

Jeg husker det som det var i går. Det var en helt spesiell følelse å skulle møte opp ved politihøgskolen i Oslo for første gang. Jeg husker at alle politistudentene ble samlet på Chateau Neuf som ligger rett overfor Politihøgskolen i Slemdalsveien.