UTDANNINGEN VED PHS

VEILEDER

29/04/2020
"Som politistudent er du under fortløpende vurdering både teoretisk og praktisk. Spesielt i praksisåret vurderes du nøye av din veileder."

STUDIESTART

10/08/2019
"Du står nå overfor kommende prøvelser og utfordringer, idet studiestart er rett rundt hjørnet! Hvilke forberedelser har du gjort deg?"

MENTALITET

16/07/2019
"Jeg kan akseptere at folk feiler, alle er ikke like gode i alt. Det jeg ikke kan akseptere, er å ikke forsøke!" - Michael Jordan

MILEPÆL

16/06/2019
"Det er ofte våre milepæler som definerer oss, får oss videre og setter livet i perspektiv!"

FÅR MAN JOBB?

16/04/2019
"Man har selv valgt utdanningen, men man har også blitt valgt til å representere politiet i fremtiden. Jobb i politiet er derfor en forventning!"

DIN VEI

01/04/2019

Det er for mange en stor drøm å bli politi, mens for andre én av mange alternativer ved søknad om studieretning. Det er ikke noe som er mer riktig enn det andre, bortsett fra svaret på hvorfor du vil bli det?!

"Som politistudent må du trene på reelle ordensoppdrag. Det er derfor Politihøgskolen har flere øvingsleiligheter ved sine studiesteder."

KOMMUNIKASJON

07/02/2019

Det viktigste du lærer på Politihøgskolen er kommunikasjon og konflikthåndtering. Er det noe du skal bli god på, så er det å løse konflikter mennesker i mellom. Det er uunngåelig å ikke få bruk for det. Politiet møter forskjellige mennesker og konflikter daglig, noe som fordrer gode kommunikative ferdigheter for å lykkes i samhandlingene. Tillit...

JUSS

25/01/2019

Er det noe i politiet som alt står og faller på, så er det juss (rettsvitenskap). Det må være hjemmel i lov for at politiet skal kunne pågripe, ransake, beslaglegge, innbringe m.m. Det tillegges derfor stor vekt på dette under utdannelsen ved Politihøgskolen.