PORTRETTET

I "Portrettet" vil flere polititjenestepersoner bli intervjuet. Hensikten med dette er følgelig å gi deg som leser et unikt innblikk i deres yrkesliv, som igjen kan bidra til både motivasjon, inspirasjon og forståelse for politiyrket og dets muligheter!