POLITIETS HVERDAG

TRYGGHET

17/11/2019
"Tryggheten er grunnlaget for friheten. Det er når folk føler seg trygge at de kan leve et spennende liv etter egen mal. Derfor er det tryggheten vi må kjempe for." - Thorbjørn Jagland

ETTERFORSKER

30/10/2019

Store deler av politiets hverdag innebærer etterforskning av straffesaker. Det er et uendelig spekter av ulike saker, og som etterforsker jobber du primært med disse sakene. Den operative ordenspatruljen har i hovedsak den innledende etterforskningen på stedet, ofte kalt initialfasen som danner grunnlaget for videre etterforskning i saken. En sak...

Tungvesten og hjelmen er på. Visiret er nede og våpenet er rettet mot målet. Instruktøren følger nøye med når politimannen beveger seg hurtig og treffsikkert langs skytebanen. Det er fokus på hurtighet, våpenbehandling og treffsikkerhet.

RUTINER

03/09/2019
"Suksess handler like mye om forberedelser såvel som gjennomføring!"
Mandag 26.08.19 kl. 22:30 begynner andre sesong av politiserien "Blålys."
"Det er mange sterke inntrykk man får ved å jobbe i politiet. Få yrkesgrupper utsettes for like mye stress og belastende arbeidsoppgaver!"

RUSS

29/04/2019
"Russetiden er i utgangspunktet en flott tid hvor fullført utdanning skal feires, men hvor grenser ofte overskrides og testes!"

DOMSTOLENE

19/03/2019
"Forsikrer du at du vil forklare den rene og fulle sannhet og ikke legge skjul på noe? Det forsikrer jeg på ære og samvittighet." - Vitnestevne forsikring

Du er uviten om hva som venter deg, men klar over at situasjonen må håndteres! Den såkalte "bøttetesten" er en anerkjent og godt brukt øvelse for situasjonstrening i både politiet og forsvaret. Det er en øvelse som vil teste deg og ditt stressnivå, og som vil finne ut om du er den som enten fryser, kjemper eller flykter. Hva gjør du?!...

IP-TRENING

02/03/2019
"Vi må hele tiden vedlikeholde og utvikle oss. Morgendagen er ikke gårsdagen!"