POLITIETS HVERDAG

"Politiyrket handler om å løse problemer, og du blir etterhvert dyktig på det. Over tid, kan det imidlertid bli en påkjenning."

NATTPATRULJE

27/07/2020
"Det er noe spesielt ved å trygge gatene om natten, spesielt i helgene. Fyll og bråk er som en evig runddans. Som politi må du inneha både sindighet og besluttsomhet i møte med utelivet."

KRISE

20/03/2020
"På kinesisk består ordet krise av to tegn. Det ene står for fare og det andre for muligheter." - John F. Kennedy

PLIVO

16/02/2020
"Pågående livstruende vold er ikke lenger et utenkelig scenario. Både nasjonalt og internasjonalt har vi erfart påkjenningene dette innebærer, men også opplevd styrken i samholdet som følger!"

KRIMINELL

05/02/2020
"Det startet med omsorgssvikt fra foreldrene, for deretter en rekke valg som villedet ham. Flere er redde ham, men egentlig så er det han som er redd." - Politibetjent

TURNUS

26/01/2020
"Mange netter har blitt tilbrakt på jobb. Det er godt å treffe puta etter endt nattevakt. I politiet kan man jobbe ved alle døgnets tider."
"Det er enkelte julaftener jeg husker bedre enn andre. Da jeg var 12 år fikk jeg Playstation 2. Da jeg var 25 år kjørte jeg utrykning til et mulig overdosedødsfall."

AKUTTFASEN

08/12/2019
"En bil har frontkollidert med en annen. Det har utviklet seg brann i motorrommet. Begge førerne sitter fastklemt! Liv står på spill, hva gjør du?"

TRYGGHET

17/11/2019
"Tryggheten er grunnlaget for friheten. Det er når folk føler seg trygge at de kan leve et spennende liv etter egen mal. Derfor er det tryggheten vi må kjempe for." - Thorbjørn Jagland

ETTERFORSKER

30/10/2019

Store deler av politiets hverdag innebærer etterforskning av straffesaker. Det er et uendelig spekter av ulike saker, og som etterforsker jobber du primært med disse sakene. Den operative ordenspatruljen har i hovedsak den innledende etterforskningen på stedet, ofte kalt initialfasen som danner grunnlaget for videre etterforskning i saken. En sak...