OPPTAKET TIL PHS

Opptaket til Politihøgskolen er veldig myteomspunnet! Det vandrer fortsatt i dag flere historier om at søkerne må være i "Superman-form" og at man blir "grillet" i intervjuet med opptaksnemnda. Realiteten er imidlertid en annen. Opptaket er ingen hemmelighet. Da jeg søkte om opptak til Politihøgskolen selv i 2012 så leste jeg alt jeg kom over på...

Vi har alle drømmer, men min drøm var å bli politi. Jeg kan ikke erindre å ha hatt noen annen drøm i forbindelse med yrkesvalg. Det er bare noe med det å kunne utgjøre en forskjell. Det å kunne være en som bidrar til et tryggere samfunn og ikke minst kunne utgjøre en hel verden for et enkeltmenneske. Politijobben...