ARKIV

PODCAST

16.02.2021

Nå er episodene i podcasten lastet ned ca. 10 000 ganger!

Plutseleg stod eg der med mitt eige samband i handa. Gjennom øyrepluggen kunne eg høyre om bevegelsane til nasjonens øvste politiske leiarar.

BERTRAND

12.08.2020
"Slaget står i hverdagen, idet vi daglig tar hundrevis av valg. Det som skiller de gode fra de beste er nettopp valgene de tar. Merknadene er kanskje små i begynnelsen, men forskjellen desto større med tiden. Hvilke valg tar du?"

NATTPATRULJE

27.07.2020
"Det er noe spesielt ved å trygge gatene om natten, spesielt i helgene. Fyll og bråk er som en evig runddans. Som politi må du inneha både sindighet og besluttsomhet i møte med utelivet."

FEM TIPS

02.07.2020

1. Finn ut hvorfor du vil bli politi

ELIZABETH

20.06.2020

Politistudent Elizabeth deler erfaringer fra 1. året på PHS. Her får du hennes år oppsummert:

KRISE

20.06.2020
"På kinesisk består ordet krise av to tegn. Det ene står for fare og det andre for muligheter." - John F. Kennedy

LIVVAKT

20.06.2020
"Med et sylskarpt blikk skuer livvakten over folkemengden. Hvem skiller seg ut, og hvem utgjør en trussel? Klar til øyeblikkelig aksjon for å redde liv til en av våre folkevalgte eller kongelige!"

VEILEDER

20.06.2020
"Som politistudent er du under fortløpende vurdering både teoretisk og praktisk. Spesielt i praksisåret vurderes du nøye av din veileder."

DITT ÅR

20.06.2020

Inneværende år vil by på mange muligheter for deg. Det som avgjør om året blir begivenhetsrikt er om du evner å gripe dem. Det er ikke sjeldent vi mennesker overser disse mulighetene, idet vi ofte setter begrensninger for oss selv. Det er lett å etablere en indre dialog som er negativ. Nederlag møter vi alle, seire kommer sjeldnere, men er...

JUBILEUM

20.06.2020
"Du kan vende deg bakover mot tryggheten eller fremover mot veksten. Vekst må velges igjen og igjen, frykten må overvinnes igjen og igjen."- Abraham Maslow

UEH

22.05.2020
"Politiets utrykningsenhet (UEH) finner man i alle landets politidistrikter. De er selekterte, og har spisskompetanse innenfor skarpe oppdrag. Kallesignalet deres er Echo."

PLIVO

16.05.2020
"Pågående livstruende vold er ikke lenger et utenkelig scenario. Både nasjonalt og internasjonalt har vi erfart påkjenningene dette innebærer, men også opplevd styrken i samholdet som følger!"

KRIMINELL

05.05.2020
"Det startet med omsorgssvikt fra foreldrene, for deretter en rekke valg som villedet ham. Flere er redde ham, men egentlig så er det han som er redd." - Politibetjent

TURNUS

27.04.2020
"Mange netter har blitt tilbrakt på jobb. Det er godt å treffe puta etter endt nattevakt. I politiet kan man jobbe ved alle døgnets tider."
"Det er enkelte julaftener jeg husker bedre enn andre. Da jeg var 12 år fikk jeg Playstation 2. Da jeg var 25 år kjørte jeg utrykning til et mulig overdosedødsfall."

TRYGGHET

17.02.2020
"Tryggheten er grunnlaget for friheten. Det er når folk føler seg trygge at de kan leve et spennende liv etter egen mal. Derfor er det tryggheten vi må kjempe for." - Thorbjørn Jagland

CECILIE

03.02.2020

1. Hvorfor valgte du å bli politi?

ETTERFORSKER

01.02.2020

Store deler av politiets hverdag innebærer etterforskning av straffesaker. Det er et uendelig spekter av ulike saker, og som etterforsker jobber du primært med disse sakene. Den operative ordenspatruljen har i hovedsak den innledende etterforskningen på stedet, ofte kalt initialfasen som danner grunnlaget for videre etterforskning i saken. En sak...

Tungvesten og hjelmen er på. Visiret er nede og våpenet er rettet mot målet. Instruktøren følger nøye med når politimannen beveger seg hurtig og treffsikkert langs skytebanen. Det er fokus på hurtighet, våpenbehandling og treffsikkerhet.

RUTINER

03.12.2019
"Suksess handler like mye om forberedelser såvel som gjennomføring!"
Mandag 26.08.19 kl. 22:30 begynner andre sesong av politiserien "Blålys."

STUDIESTART

01.10.2019
"Du står nå overfor kommende prøvelser og utfordringer, idet studiestart er rett rundt hjørnet! Hvilke forberedelser har du gjort deg?"

OLAV

26.09.2019

1. Hvorfor valgte du å bli politi?

"Tjenestegjøring i forsvaret er ikke et krav for opptak til politihøgskolen, men et kvalitetsstempel for hva du står for og hvem du er!"

MENTALITET

07.09.2019
"Jeg kan akseptere at folk feiler, alle er ikke like gode i alt. Det jeg ikke kan akseptere, er å ikke forsøke!" - Michael Jordan

MILEPÆL

07.08.2019
"Det er ofte våre milepæler som definerer oss, får oss videre og setter livet i perspektiv!"
"Det er mange sterke inntrykk man får ved å jobbe i politiet. Få yrkesgrupper utsettes for like mye stress og belastende arbeidsoppgaver!"

RYTTERKORPSET

05.08.2019
"Du sitter høyt på hesteryggen med god oversikt over folkemengden. Et halvt tonn med muskler står klar til innsats. Disiplinert og et hestehode foran alle andre!"

HANNE KRISTIN

03.08.2019

1. Hvem er du, og hva har du jobbet med innenfor politiet?