PODKAST

1. Min vei

I denne episoden snakker jeg om min vei til politiyrket. Jeg håper dette vil gi deg både motivasjon og inspirasjon til å følge drømmen om å bli politi. Trykk her for å lytte. 

2. Første studieår

I denne episoden snakker jeg om første studieår ved Politihøgskolen og hvordan studentmiljøet er. Trykk her for å lytte.

3. Praksisåret

I denne episoden får du en oversikt over hvordan praksisåret er i løpet av politiutdanningen. Trykk her for å lytte.

4. Tredje studieår

I denne episoden snakker jeg om siste studieår ved Politihøgskolen. Trykk her for å lytte.

5. Jobbmuligheter

I denne episoden snakker jeg om jobbmulighetene etter endt utdannelse ved Politihøgskolen, og hvilke råd du kan ta med deg i søkeprosessen. Trykk her for å lytte.

6. Erfaringer

I denne episoden deler jeg personlige erfaringer fra politiyrket på godt og vondt. Trykk her for å lytte.

7. Politi

I denne episoden besvarer jeg spørsmålet om hvordan det er å være politi. Trykk her for å lytte. 

8. Opptak og mål

I denne episoden snakker jeg om opptaksprosessen til Politihøgskolen, men også om hvordan man setter seg mål som varer. Trykk her for å lytte.

9. Forsvaret

Må man ha avtjent førstegangstjenesten for å bli tatt opp ved Politihøgskolen, og er det noen utdanninger som gir deg en fordel? 

I denne episoden besvarer jeg disse spørsmålene, men jeg forklarer også hva konkurransepoeng er. Trykk her for å lytte.

10. Politistudent Kristin

I denne episoden blir politistudent Kristin intervjuet. Hun går i dag på Politihøgskolen i Oslo og er ferdig utdannet til sommeren. 

Hun forteller i denne episoden om hvordan de tre studieårene har vært, samt hvilke opplevelser hun sitter igjen med etter spesielt praksisåret. Trykk her for å lytte. 

11. Politistudent Petter

I denne episoden blir Petter intervjuet. Han er 24 år gammel og har søkt opptak til Politihøgskolen i år. 

Han forteller om sin reise mot politidrømmen, og hvordan han har forbedret karakterene sine fra videregående. 

Petter stiller også spørsmål rundt kultur og mangfold i politiet, og da spesielt om hvilken betydning det har hvis man behersker andre språk enn norsk. Selv er han halvt spansk. Trykk her for å lytte.  

12. Politistudent Elizabeth

I denne episoden blir politistudent Elizabeth intervjuet. Hun tjenestegjør i dag ved Manglerud politistasjon hvor hun har praksis. 

Hun forteller om hvilken betydning hennes kulturforståelse har hatt i yrkessammenheng, og hvilke fordeler hun selv har hatt i forhold til dette. 

Elizabeth forteller om viktigheten av å finne sine verdier og seg selv, idet man i politiyrket bør kjenne seg selv. Hun deler også øvrige erfaringer fra praksisåret. Trykk her for å lytte. 

13. Nettpatruljen

I denne episoden blir politibetjent Toor intervjuet. Han jobber i politiets nettpatrulje i Øst politidistrikt. Toor forteller om hvordan det er å jobbe her, samt om hvorfor digitalt politiarbeid er så viktig. 

Politiets nettpatruljer er tilstede på nett og i sosiale medier. De gir råd og veiledning om kriminalitet på internett, og svarer på spørsmål fra publikum. 

Du kan kontakte de både på Facebook Messenger og Instagram. Trykk her for å lytte.  

15. Motivasjon

I denne episoden snakker jeg om å opprettholde motivasjonen sin, samt oppfordrer deg til å søke opptak til Politihøgskolen. 

Søknadsfristen er 1. mars, så du har ingen tid til å miste. Trykk her for å lytte. 

16. Beredskapstroppen

I denne episoden blir Freddy Rotseth intervjuet. Han er i dag sjef for Beredskapstroppen, men har også vært leder for Helikoptertjenesten i mange år. 

Han har for øvrig 15 års tjenestetid i Delta som aksjonsmann. 

Han forteller om opptaket, prestasjonskultur og vinnermentalitet, samt om ledelse og mye mer. Han har også noen råd til deg som eventuell søker til Delta. Trykk her for å lytte. 

17. Hundetjenesten

I denne episoden blir Bjarne Stallemo intervjuet om hundetjenesten i politiet. Han har lang erfaring som både hundefører og instruktør, spesielt fra Oslo politidistrikt. 

Bjarne har også skrevet pensumboka "Patruljehunden" som man må igjennom under grunnutdanningen til hundetjenesten. 

Ønsker du å bli hundefører, så er denne episoden for deg. Trykk her for å lytte.  

18. Livvakttjenesten

I denne episoden blir forfatter og journalist Simon Solheim intervjuet. Han har skrevet boka "Livvakt - På innsida av PST" som nylig har blitt utgitt. 

Han har fulgt livvaktene tett i hverdagen, både nasjonalt og internasjonalt over en lengre periode. Han har med andre ord fått et unikt innblikk i en ellers lukket avdeling. 

Simon forteller om opptaket, utdanningen og hverdagen til livvaktene i PST. 

Ønsker du en utfordrende tjeneste i politiet, søk grunnutdanning til livvakttjenesten. Boka er et godt supplement for forberedelsene til opptaket. Trykk her for å lytte. 

19. Innsatsledelse

Arne Guddal har over 30 års tjenestetid i politiet, hvorav han har tjenestegjort som både skarpskytter i UEH, vært på FN-tjeneste i Afghanistan og Balkan, samt fungert som innsatsleder i en årrekke. 

I denne episoden berører vi temaene innsatsledelse, stressmestring, kommunikasjon og konflikthåndtering, samt betydningen av å se hverandre. Trykk her for å lytte. 

20. Media

I denne episoden blir vaktsjef, journalist og krimkommentator Olav Rønneberg intervjuet. Han har jobbet innenfor journalistikken i over 20 år, og har vært med å dekke noen av de største straffesakene i landet. 

Olav forklarer hvordan media og journalister jobber, men også hvordan de samarbeider med politiet. Dette er en særs viktig episode, spesielt med tanke på hvorfor politi og media er gjensidig avhengig av hverandre. 

Viktigheten av å opplyse publikum om hendelser som skjer i initialfasen er ofte tryggende, men også behjelpelig i politiets etterforskning. Trykk her for å lytte. 

21. Tilbud eller avslag

I disse dager får flere svar på om de enten får avslag eller tilbud om studieplass ved Politihøgskolen. Hva skal man gjøre hvis man får avslag? I denne episoden snakker jeg om akkurat dette.

Trykk her for å lytte. 

22. Operasjonssentralen

Intervju med seksjonsleder for Operasjonssentralen og sentralbordet i Oslo politidistrikt, Runar Skarnes. 

I denne episoden får du et unikt innblikk i hvordan en operasjonssentral fungerer og hvordan de jobber. 

Runar snakker også om PILOT-prosjektet som skal lanseres etterhvert, spesielt med tanke på hvordan politi og presse kan samarbeide bedre. Trykk her for å lytte.

23. Jobb og skole

I denne episoden snakker jeg om det er mulig og formålstjenlig å ha jobb ved siden av studiene på Politihøgskolen. Trykk her for å lytte.

24. Forebyggende

I denne episoden blir politibetjent Anders Fagerhus intervjuet. Anders jobber på forebyggende avsnitt på Manglerud politistasjon, hvorav ungdom under 18 år er i hovedfokus. 

Han forteller om hvordan politiet bør møte dem i tjenesten, samt hvorfor kommunikasjon er så viktig. 

Selv har han en sønn med autisme og ADHD som har gitt ham et brennende engasjement i hvordan vi kommuniserer og forstår unge med utfordringer. Trykk her for å lytte. 

25. Utøya

I denne episoden blir politibetjent Ali Al Hatem intervjuet. Siden han var liten har han drømt om å bli politi. Det har imidlertid ikke vært noen enkel reise. 

Da han var 17 år opplevde han terroraksjonen på Utøya, noe som har preget ham siden. Ali har allikevel evnet å snu det negative til det positive, og er i dag politi selv. Trykk her for å lytte.

26. Kriminalvakta

I denne episoden bli politioverbetjent og utrykningsleder ved Kriminalvakta i Oslo politidistrikt, Håkon Johannessen intervjuet. 

Som utrykningsleder er man øverste leder på taktisk nivå under etterforskningen i initialfasen, hvorav man samarbeider tett med politiets innsatsleder, krimvakta og øvrig patruljemannskap. 

Det er en særs viktig og krevende jobb, idet det legger premissene for den videre etterforskningen. Trykk her for å lytte.

27. Utenlandstjeneste

I denne episoden blir politibetjent Sira Bojang intervjuet. Nylig tjenestegjorde hun i Mali, hvorav hun fungerte som en representant for FN og norsk politi. 

Hennes oppgave var blant annet å trene lokalt politi i kriminalteknisk sporsikring og åstedskoordinering. 22. mai i 2021 ble hun kåret til "Young Peacekeeper of the day" av FN, noe som resulterte i et personlig møte med selveste Generalsekretæren. Trykk her for å lytte. 

28. Etterforskning

I denne episoden snakker jeg om etterforskning og hva det innebærer å faktisk være en politietterforsker. Hvordan er hverdagen, og hvilke arbeidsoppgaver står man overfor?

Trykk her for å lytte.

29. Politimester

I denne episoden blir politimesteren i Øst politidistrikt intervjuet. Ida Melbo Øystese er utdannet jurist og har lang erfaring innen ulike lederverv. 

I dag besitter hun rollen som øverste leder i politidistriktet, hvorav den ene utfordringen avløser den andre. Hør hvordan jobben som toppleder er og hva som kreves. Trykk her for å lytte.

30. Ferdig utdannet

I denne episoden blir politibetjent Thea intervjuet. Hun forteller om veien etter endt utdanning ved Politihøgskolen, og hvordan usikkerheten rundt jobbsituasjonen har preget henne. 

Hun forteller også om hvilken betydning sosialantropologi har hatt for henne i politi sammenheng, samt hvor viktig fysisk aktivitet og trening er for henne. Trykk her for å lytte. 

31. Kriminalteknikk

I denne episoden blir kriminaltekniker Eva B. Ragde intervjuet. Hun er kanskje landets mest erfarne og profilerte kriminaltekniker. 

Eva er politioverbetjent ved Kriminalteknisk seksjon i Oslo politidistrikt, og har sitt daglige virke der. 

Hvordan er hverdagen som kriminaltekniker og hva gjør de på et åsted? Trykk her for å lytte.

32. Fokus

I denne episoden forteller jeg litt om nyttårsforsetter, og hvordan du kan få de til å vare. Hvis du har fokus på én ting gjennom et helt år, hvor vil det føre deg?

Trykk her for å lytte.

33. Politimann og psykolog

Henrik Storjord Ramstad er både politi og psykolog. Til vanlig jobber han ved Krise- og Gisselforhandlertjenesten på Beredskapssenteret, men akkurat nå er han på utenlandstjeneste i Colombia i regi av FN og norsk politi.

Henrik forteller om hvilken betydning politi og psykologi har hatt for ham, samt litt om sin jobb som forhandler og nåværende FN-tjeneste. Trykk her for å lytte.

34. Hatkriminalitet

I 2001 ble Benjamin Hermansen knivdrept på Holmlia i Oslo på bakgrunn av sin hudfarge. Tre personer fra et nynazistisk miljø ble pågrepet og dømt for drapet. Dette er hatkriminalitet på sitt verste, men hvor går grensene mellom ytringsfrihet og hatkriminalitet?

I denne episoden intervjues både Randi Solhjell som er forsker ved Politihøgskolen, og Monica Lillebakken som er fagleder ved nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet. 

Hva er egentlig hatkriminalitet, og hvordan håndterer politiet dette i hverdagen? Hva viser forskningen på emnet, og ikke minst hva motiverer personer til å begå dette?

Episoden er laget i samarbeid med Politihøgskolen. Trykk her for å lytte.

35. Boklansering

I denne episoden snakker jeg om boken; Piketten - Veien til politiyrket. Det har vært en givende prosess og jeg er stolt over resultatet.

Lurer du på hvordan man blir politi, eller hvordan hverdagen som politi er? Trykk her for å lytte.

36. Fra flyktning til politi

I denne episoden blir politioverbetjent og fagspesialist Jasmina Holten intervjuet. I 1992 kom hun som flyktning fra Irak til Norge, hvorpå hennes møte med norsk politi skulle vise seg å ha større betydning enn først antatt. 

Jasmina bestemte seg nemlig for å bli politi, og er i dag en av landets fremste forkjempere for politiets fenomenkunnskap innen vold i nære relasjoner og æresrelatert vold. 

Hun har også begynt i jobben som mangfoldsrådgiver i Oslo politidistrikt, hvor hennes kulturelle bakgrunn kommer til god anvendelse i likhet med tidligere. Trykk her for å lytte.

37. Ungdom og mangfold

I denne episoden blir politibetjent Ismail intervjuet. Han har jobbet som forebygger ved Majorstua politistasjon siden 2007. 

Ismail kom til Norge fra Somalia i en alder av 17 år, for deretter å rette fokuset sitt mot å bli politi. I 2005 gikk han ut av Politihøgskolen, og forebyggende arbeid har ligget hans hjerte nært siden den gang. 

Han forteller åpent om viktigheten av mangfold i politiet, kulturforskjeller blant barn og unge, samt foreldres oppdragelse av barn med minoritetsbakgrunn. Trykk her for å lytte.