PORTRETTET

I Portrettet vil flere polititjenestepersoner bli intervjuet. Hensikten med dette er følgelig å gi deg som leser et unikt innblikk i deres yrkesliv, som igjen kan bidra til både motivasjon, inspirasjon og forståelse for politiyrket og dets muligheter! 

ELIZABETH

20.06.2020

Politistudent Elizabeth deler erfaringer fra 1. året på PHS. Her får du hennes år oppsummert:

CECILIE

03.02.2020

1. Hvorfor valgte du å bli politi?

OLAV

26.09.2019

1. Hvorfor valgte du å bli politi?

HANNE KRISTIN

03.08.2019

1. Hvem er du, og hva har du jobbet med innenfor politiet?