PORTRETTET

I Portrettet vil flere polititjenestepersoner og andre aktører bli intervjuet. Hensikten med dette er følgelig å gi deg som leser et unikt innblikk i deres yrkesliv og erfaringer, som igjen kan bidra til både motivasjon, inspirasjon og forståelse for politiyrket og dets muligheter!