PORTRETTET

I Portrettet vil flere polititjenestepersoner og andre aktører bli intervjuet. Hensikten med dette er følgelig å gi deg som leser et unikt innblikk i deres yrkesliv og erfaringer, som igjen kan bidra til både motivasjon, inspirasjon og forståelse for politiyrket og dets muligheter!

BERTRAND

12.08.2020
"Slaget står i hverdagen, idet vi daglig tar hundrevis av valg. Det som skiller de gode fra de beste er nettopp valgene de tar. Merknadene er kanskje små i begynnelsen, men forskjellen desto større med tiden. Hvilke valg tar du?"

ELIZABETH

20.06.2020

Politistudent Elizabeth deler erfaringer fra 1. året på PHS. Her får du hennes år oppsummert:

CECILIE

03.02.2020

1. Hvorfor valgte du å bli politi?

OLAV

26.09.2019

1. Hvorfor valgte du å bli politi?

HANNE KRISTIN

03.08.2019

1. Hvem er du, og hva har du jobbet med innenfor politiet?