UTENLANDSTJENESTE

01/10/2021

Sira Bojang tjenestegjorde syv måneder i Mali. Her instruerte hun lokalt politi i blant annet kriminalteknikk og åstedskoordinering.

Foto: MINUSMA

Mali ligger i Vest-Afrika med et folketall på ca. 20 millioner. Det offisielle språket er fransk. Sira ble sendt på språkkurs i regi av Politidirektoratet 6 måneder før avreise, slik at hun snakket tilnærmet flytende. Hun hadde riktignok fransk som valgfag på videregående, men språkkurset spisset språkkompetansen ytterligere. 

Interessen for utenlandsreiser generelt, men utenlandstjeneste spesielt har alltid vært appellerende for Sira. Når sjansen bydde seg etter 5 års tjeneste i politiet, kunne hun ikke annet enn å søke. Dette ville være en erfaring for livet, noe hun fortsatt står ved i dag.  

// Bevæpnet, iført beige politiuniform og den karakteristiske bereten fra FN, gikk det virkelig opp for Sira at hun var med på noe helt spesielt. I et land langt unna Norge med totalt andre forutsetninger og utfordringer, skulle den unge politibetjenten rådføre og instruere lokalt politi i blant annet kriminalteknikk. Et ansvar hun og hennes kontigent tok på største alvor.

Man kan kanskje ha lett for å tro at kompetansen til det lokale politiet i Mali er ikke-eksisterende, men slik er det ikke. Sira erfarte snarere det motsatte. Med knappe ressurser og dårlige forutsetninger, evnet likevel politiet der nede å gjøre det beste ut av det de hadde. Kreativiteten til betjentene imponerte henne, i likhet med pågangsmot og viljen til å lære.

Piketten har intervjuet henne, hvorpå hun deler sine betraktninger og erfaringer om sitt opphold på Mali. Nevneverdig er også hennes møte med FN´s Generalsekretær, idet hun i år ble kåret til "Young Peacekeeper of the day" av FN. Dette viser at Norges bidrag i internasjonale operasjoner får anerkjennelse, og ikke minst at unge får muligheten til å utfolde seg tidlig i deres tjeneste.

Det rettes derfor en stor takk til Sira og alle andre norske bidrag som til enhver tid forsøker å styre i riktig retning. 

Takk!

Podcast intervju med Sira Bojang