SITUASJONSTRENING

12/03/2019

Du er uviten om hva som venter deg, men klar over at situasjonen må håndteres! Den såkalte "bøttetesten" er en anerkjent og godt brukt øvelse for situasjonstrening i både politiet og forsvaret. Det er en øvelse som vil teste deg og ditt stressnivå, og som vil finne ut om du er den som enten fryser, kjemper eller flykter. Hva gjør du?!

Som politi forventes det at du skal handle uavhengig av situasjon. Det er politiets jobb å beskytte landets borgere, og håndtere de situasjoner som måtte oppstå. Det er ingen begrensninger for hvilke situasjoner man som tjenesteperson kan stå overfor. Det er derfor utrolig viktig at man øver på de verst tenkelige scenarioer som man kan møte i tjenesten.

"Bøttetesten" er en øvelse hvor hjernen og kroppen må jobbe på høygir. Du skal se, oppfatte, beslutte og handle. Det er dette vi kaller for "kjøreprosessen." I scenarioet på bildet over har tjenestepersonen med bøtta over hodet ingen anelse om hva som venter. Det å plutselig bli oppmerksom på at noen sikter på deg med en pistol idet bøtta tas av, vekker naturlig nok både fysiologiske- og psykologiske stressreaksjoner. Hvordan skal man handle i en slik situasjon? Klarer du å gjennomføre "kjøreprosessen?"

Denne type trening skal bidra til større mental kapasitet, slik at akutte situasjoner kan håndteres bedre, tryggere og profesjonelt. Situasjonstrening handler om mentaltrening, idet kropp og sinn må fungere også under store påkjenninger. Situasjonstrening er noe du får øvd på ved Politihøgskolen og i politiet generelt, men i spesialavdelinger spesielt. Beredskapstroppen (Delta), livvakttjenesten og politiets utrykningsenhet (UEH) øver mye på dette. Verdien og utbytte man får av slik trening kan være avgjørende i flere situasjoner, og man kan trene på det når og hvor som helst. Visualisering er også god trening for dette.

Vi mennesker har en evne til å vurdere en situasjon både bevisst og ubevisst. Du har for eksempel fra barneårene allerede lært at du ikke skal ta på den varme platen på komfyren, idet dette er både farlig og vondt. Skulle du være så uheldig at du likevel legger hånda på plata, så ville kroppen dratt den raskt tilbake såfremt den opplevdes som varm. Det er slik det er med operativ situasjonstrening også. Du må trene på de trusler som anses som farlig, og kroppen vil i likhet med sinnet få mer overskudd til å vurdere situasjonen fortløpende både bevisst og ubevisst.  

Man snakker ofte om "fight, flight or freeze" under slike øvelser. Hva som er "rett" i den aktuelle situasjonen er selvfølgelig situasjonsbetinget, men det er ofte best å kjempe eller flykte. Det å fryse, betyr at kroppen mer eller mindre stopper å fungere i likhet med sinnet. Dette gjør at "kjøreprosessen" ikke fungerer, og du er desto mer utsatt for trusselen du står overfor. Handling slår ofte reaksjon.

"Se, oppfatte, beslutte, handle!" - Kjøreprosessen