RUTINER

03/09/2019

"Suksess handler like mye om forberedelser såvel som gjennomføring!"

En vanlig dag finnes også i politiet. Vi har i likhet med andre yrker en rutinepreget hverdag bestående av faste gjøremål. Ordenspatruljen starter dagen med å pakke taktisk utstyr inn i bilen, for deretter å "svinge" inn på piketten for kaffe og et morgenmøte. Patruljebilen ruller ikke ut av porten før dette er gjort, til tross for at man enkelte ganger må rykke ut før man har fått seg en kaffesup.

Gode rutiner i hverdagen kan kanskje oppleves som kjedelige, men må aldri anses som unødvendige. Det er en grunn til at vi har dem, og slurving må unngås. Smeller det på jobb, og vi får et oppdrag som krever umiddelbar innsats, så må vi vite hva vi trenger og hvor det ligger!

Dette er like sant for etterforskere og kriminalteknikere som det er for Beredskapstroppen. Vi er våre forberedelser, noe som tilsier at det er dumt å være uforberedt. Gode forberedelser gir mentalt overskudd til å løse oppdrag, og må aldri undervurderes. Hvor ligger lettskjoldet når du må rykke ut på oppdrag med person med kniv? Hvor ligger sekken med sanitetsutstyr, tourniquet og hjertestarter når pasienten trenger livreddende førstehjelp?

I politiet bruker vi ofte utrykket "makkersjekk" som betyr at vi passer på hverandre. Ved tømming av våpen er dette spesielt viktig, og i daglig tjeneste passer vi hverandres rygg. Rutiner kan både være individuelle, men også nasjonale. Felles rutiner skaper trygghet, og fremmer samarbeid. 

En vanlig dag inneholder mange rutiner, fordi når den spesielle dagen kommer, så er vi klare!