POLITIMESTER

07.11.2021

Den ene krisen avløser den andre. Som politimester må man evne å omstille seg raskt. Ida Melbo Øystese bekler i dag rollen som øverste leder i Øst politidistrikt. Det er et ansvar hun tar på største alvor.

Foto: Ida Melbo Øystese

Stillingen som toppleder er krevende, men igjen utrolig givende. Ida hadde imidlertid ingen intensjon om å bli politimester. Da hun var yngre ble hun heller fascinert av TV-serien L.A. Law som gikk på norske TV-skjermer på slutten av 80 og 90-tallet. Serien omhandlet ambisiøse advokater i Los Angeles, noe Ida fant svært appellerende.

Det var derfor ingen tilfeldighet at hun begynte å studere juss. Etter endt utdannelse jobbet hun som advokatfullmektig både i Fredrikstad og i Singapore, men også etterhvert som dommerfullmektig. Da hun imidlertid kom over stillingen som politifullmektig i Moss, så gikk det opp for henne at det var i politiet hun skulle jobbe. Ida har ikke sett seg tilbake siden den gang, og trives enormt godt som politimester.

// Det er absolutt krevende dager på jobben, men hun skryter uhemmet av sine ansatte. Det er så mange kompetente og flotte medarbeidere i politiet, så jeg tror de egentlig hadde klart seg fint uten meg, humrer hun.

Ida kommer fra Odda som ligger innerst i Sørfjorden i Hardanger, men har til tross for dette vært bosatt i Drøbak i over tyve år. Hun påpeker imidlertid at det er viktig at man ikke glemmer hvor man kommer ifra. Selv trenger hun å samle krefter for å kunne gi krefter. Total avslapning får jeg på hyttetur på fjellet, ledsaget av en god bok. Da kobler jeg helt ut, forklarer hun.

PODCAST INTERVJU MED POLITIMESTEREN

Ledelse handler blant annet om å ha en retning, en kurs. Intensjonsbasert ledelse er derfor noe Ida er opptatt av. Likevel må alle ledere få lov til å ha en grad av autonomi. Frihet under ansvar er med på å skape tillit til hverandre. Det er vi helt avhengige av.

Øst politidistrikt er landets nest største politidistrikt i antall innbyggere, men kanskje et av de minste sett geografisk. Jeg kommer derfor alltid hjem igjen etter jobb, noe som ikke var noen selvfølge da jeg var visepolitimester i Vest politidistrikt. Der var de geografiske avstandene nemlig mye større. 

De større utfordringene som bekymrer Ida er digitale. I dag beveger verden seg lynraskt, noe digitale flater er årsaken til. Nye kriminalitetsformer finner derfor liv, noe som gjør at vi alle blir sårbare. Politiets satsning mot dette er derfor ekstremt viktig, idet morgendagen er ulik gårsdagen.

// For mer informasjon om hvordan hverdagen til politimesteren er, lytt til podcast episoden.