OPERATIV TRENING

19/09/2019

Tungvesten og hjelmen er på. Visiret er nede og våpenet er rettet mot målet. Instruktøren følger nøye med når politimannen beveger seg hurtig og treffsikkert langs skytebanen. Det er fokus på hurtighet, våpenbehandling og treffsikkerhet.  

Den operative treningen er helt nødvendig for å vedlikeholde og utvikle både enkeltmannsferdigheter, så vel som samarbeidsevner. Ikke minst er det viktig å trene slik man reelt sett ville håndtert situasjonen. "Train as you fight, fight as you train" er et kjent uttrykk for nettopp dette. Mental kapasitet til å fungere under stressende og krevende situasjoner avhenger av denne treningen. 

Under treningene følger instruktørene nøye med på hva som skjer. De skal veilede og kvalitetssikre. Konstruktiv tilbakemelding er derfor essensielt for forbedring, i likhet med erfaringsutveksling. Er det noe jeg har opplevd både i Forsvaret og politiet, så er det tilbakemeldingskulturen innenfor operativ trening. Det er ikke noe som kan gjennomføres halvveis innenfor dette feltet. Vi må fungere både enkeltvis og sammen. 

Instruktøren filmer makkerparret som tar seg taktisk framover i leilighetskomplekset. Det er lærerikt å se seg selv etterpå. Hvor mistet man sikringen? Hvor mange skudd skjøt man da gjerningspersonen dukket opp? Evaluering av caser, seg selv og makker er gjennomgående under slik trening. 

Til tross for at den operative treningen er intensiv, så er det likevel rom for hyggelig prat og kaffe under pausene. Samhold bygges nemlig både i strid og i fredstid. 

"Seier venter den, som på forhånd har alle sakene i orden, folk kaller det flaks. Nederlag er de nødvendige forholdsregler, folk kaller uflaks." 

- Roald Amundsen