OPERASJONSSENTRALEN

10/08/2021

"Vi må være endringsvillige. Det at vi endrer oss i dag, gjør at vi er relevante i morgen!" - Runar Skarnes

Foto: Runar Skarnes

Intervju med seksjonsleder for Operasjonssentralen og sentralbordet i Oslo politidistrikt, Runar Skarnes. I denne episoden får du et unikt innblikk i hvordan en operasjonssentral fungerer og hvordan de jobber. Skarnes snakker også om PILOT-prosjektet som skal lanseres etterhvert, spesielt med tanke på hvordan politi og presse kan samarbeide bedre.

Det er krevende å jobbe på politiets operasjonssentral, idet man skal styre og prioritere nødtelefoner og hendelser i distriktet. Mange ringer politiet for akutt hjelp, mens andre for spørsmål som besvares av sentralbordet. Det er imidlertid en balansegang mellom meldingsmottaket og prioriteringene av dem. Rundt 40 prosent av alle nødanrop til politiet er ikke reelle, noe som gjør jobben til operatørene ekstra utfordrende og ikke minst tidkrevende.

ØNSKER DU Å BLI OPERATØR?

Skarnes forteller om samarbeidet med pressen som med tiden skal fases inn som et PILOT-prosjekt i Oslo politidistrikt. Det vil være et kraftig løft, idet samarbeidet konkretiseres og effektiviseres. Politi og presse er gjensidig avhengige av hverandre, noe dette prosjektet tar på alvor. 

Tusen takk til Runar for et givende intervju! Lytt til podcast episoden her.