UTRYKNINGSKJØRING

17.04.2019

Du har helt sikkert sett en politibil kjøre gjennom gatene med blålys og hørt den skarpe lyden fra sirener. Det er et tegn på at politiet skal fram, og at du som trafikant eller fotgjenger må vike!​

Politiet kan kjøre utrykning når det er nødvendig eller til vesentlig lette i tjenesten. Ved utrykningskjøring kan politiet fravike blant annet trafikkregler, fartsregler og skiltregler. Politiet må imidlertid kjøre hensynsfullt, aktpågivende og varsomt idet utrykningskjøring er noe av det farligste man gjør som tjenesteperson.

Under praksisåret på Politihøgskolen må du igjennom et to ukers langt utrykningskurs. Her vil det følgelig være fokus på både teori og praktisk kjøring. For å bli godkjent utrykningssjåfør så må man avlegge og bestå både en teoriprøve og oppkjøring. Det vil etter dette være en regodkjenning av deg som utrykningssjåfør hvert femte år.

Det kan være utrolig krevende å kjøre utrykning. Du som utrykningssjåfør skal nemlig ta deg fram til oppdraget både sikkert og effektivt, samtidig som du må jobbe underveis med mental forberedelse og løsning av oppdraget. Dette fordrer stor mental kapasitet, og ikke minst trening. 

Utrykningskjøring handler ikke bare om å kjøre fort. Det handler i størst grad om å kjøre sikkert og effektivt. Det handler om å ha et godt overblikk over trafikkbildet, tenke for andre ved å se etter muligheter for avkjøring, og ha en generell "flyt" i kjøringen. "Rykk og napp" som man får ved å gasse på for deretter å bremse kraftig, er ingen tjent med. Du skal kjøre behagelig, idet din makker sitter som pikett på høyre side og betjener samband osv.

Det er ikke alltid at politiet benytter seg av blålys eller sirener ved utrykningskjøring. Bruk av blålys er ment for å signalisere at politiet trenger "fri vei," og at du som trafikant eller fotgjenger må vike. Bruk av sirener har naturlig nok samme funksjon, men benyttes etter behov. I byer hvor det er mye trafikk, mennesker og bygninger så bærer sirenene godt, i motsetning til andre steder hvor dette ikke er tilfellet.

Det er ikke unormalt at man kan bli stresset når man ser blått blinkende lys i speilen. Det er imidlertid viktig at du som trafikant ikke tar forhastede beslutninger når du vurderer å stoppe. Utrykningssjåføren bak deg vil fram, men ikke på enhver bekostning. Ser du ikke noen avkjøringsmulighet, så fortsetter du å kjøre til dette er fysisk mulig.

"Vær oppmerksom i trafikken, uavhengig av om du er trafikant eller fotgjenger. Ser du blålys eller hører sirener så løft blikket og vik!"