UEH

22.05.2020

"Politiets utrykningsenhet (UEH) finner man i alle landets politidistrikter. De er selekterte, og har spisskompetanse innenfor skarpe oppdrag. Kallesignalet deres er Echo."  

UEH er selekterte polititjenestepersoner som har gjennomført ekstra utdanning innen operative disipliner. Det er flere formelle krav som må oppfylles ved opptak til denne typen tjeneste. Dette er blant annet at man har jobbet minst ett år i politiet, og kan sikkerhetsklareres for hemmelig. 

Utover dette foregår seleksjonen ved et lokalt opptak innenfor det politidistriktet man jobber. Her vil kandidatene bli testet i blant annet løping, benkpress, svømming og operative ferdigheter som skyting og taktikk. Fobi- og situasjonstester vil også stå på agendaen. De som gjør det best, og som favner behovet i distriktet for ytterligere UEH-personell blir sendt videre på et tre ukers leiropphold. Etter godkjent leiropphold vil personellet inngå i vanlig turnus- og patruljetjeneste i distriktet. 

UEH gjennomfører med andre ord vanlig patruljevirksomhet i likhet med øvrig politipersonell, men blir gjerne sendt først til skarpe oppdrag, idet de trener jevnlig på dette. Politiets utrykningsenhet er et viktig ledd i politiets beredskap, og utgjør ofte en avgjørende rolle i væpnede aksjoner. Både kvinner og menn er å finne i UEH. Utover vanlig patruljevirksomhet bistår også UEH med nærsikring av VIP ved enkelte arrangement.

I UEH kan man også spesialisere seg ytterligere innenfor operative ferdigheter som blant annet; skarpskytter og medic. Personellet kjennetegnes ofte for sine blå kjeledresser, som både hundetjenesten og Beredskapstroppen bærer. 

"Har du lyst på en spennende og krevende hverdag, søk opptak til UEH!"