TRYGGHET

17.02.2020

"Tryggheten er grunnlaget for friheten. Det er når folk føler seg trygge at de kan leve et spennende liv etter egen mal. Derfor er det tryggheten vi må kjempe for." - Thorbjørn Jagland

Fotpatrulje av Silje og Kathrine. 

Du har sett uniformert politi mange ganger, med hva føler du når du ser de? Det er ikke uvanlig å føle seg nervøs, redd eller faktisk utrygg når politiet gjør seg synlig. Man trenger ikke å ha gjort noe galt for å oppleve dette, men man kan lure på om det har skjedd noe alvorlig i nærheten, eller oppleve at de følger med på deg. 

Hvor mange har ikke satt ned hastigheten når en uniformert politibil ligger bak deg på veien, eller kjenner hjerte pumpe litt ekstra når du blir vinket inn for kontroll. Det er nemlig konsekvensene politiet kan gi deg som gjør at du oppfører deg slik. Vi vet jo ofte hva som er rett eller galt, men blir påminnet dette når vi ser politiet. 

Det er til tross for dette hyggelig for de aller fleste å se uniformert politi, idet det forbindes med trygghet. Slik er det slettes ikke over hele verden, og årsaken til dette er i hovedsak mangel på tillit. I Norge nyter politiet høy tillit i befolkningen, og det er ikke uten grunn. Opptaket og utdanningen ved Politihøgskolen er god, men det er enkeltmenneskene som bærer uniformen som skaper tryggheten og tilliten blant folket. 

Det er Silje og Kathrine som går fotpatrulje, som smiler og hilser, snakker og trygger, som utgjør forskjellen. Det er de folk vil forbinde med politiet ved senere anledninger, idet de har et navn og et vennlig ansikt på vedkommende. Det er imidlertid ikke alltid politiet har tid til dette grunnet oppdragsmengde, men da blir man ofte bare en uniform eller en myndighet. Forskjellen skjer når man tar tiden til rådighet på oppdragene, og når håndtrykket til politimannen er det siste du slipper. 

Tillit bygges gjennom relasjoner, og ikke sittende i en bil. Trygghet er et naturlig resultat av det igjen, og danner grunnlaget for friheten din.