STERKE INNTRYKK

05.08.2019

"Det er mange sterke inntrykk man får ved å jobbe i politiet. Få yrkesgrupper utsettes for like mye stress og belastende arbeidsoppgaver!" 

Det var sommer og vi hadde akkurat bistått med en voldtektssak. Vi var slitne, men fornøyde med innsatsen vi hadde lagt ned i initialfasen. Klokken nærmet seg halv fire om ettermiddagen og vi var klare for å avslutte tjenesten. Helt på tampen av vakta fikk vi beskjed fra operasjonssentralen om å bistå med en velferdssjekk. En kvinne i midten av tredveårene hadde ikke møtt på jobb, og hennes kollegaer var bekymret. 

Vi kjørte bortom huset hennes, banket på og identifiserte oss som politi. Det var ingen som lukket opp, ingen livstegn å se verken inne eller utenfor huset. Vi prøvde å ringe henne, men kom kun til telefonsvar. Etterhvert så vi muligheten til å ta oss inn gjennom et åpent vindu i andre etasje. Synet som møtte oss var sterkt! Det var mitt første møte med selvdrap, men bare én av flere med tiden som politimann. 

Illustrasjonsbilde av jente som gråter. 

Det er noe spesielt med den jobben politiet utfører. Vi skal hjelpe, trygge, reagere og håndheve. Spekteret er enormt og inntrykkene mange. Det er ikke bare ordenspatruljen som står i krevende situasjoner som f.eks. trafikkulykker, drap og trusselsituasjoner. Etterforskere som skal avhøre blant annet voldtektsofre, drapsmenn, trusselutsatte eller barn utsatt for overgep kan oppleve mye av det samme. Det samme gjelder for kriminalteknikere som skal undersøke åsteder, eller operatører ved operasjonssentralen som skal ta imot og vurdere nødtelefoner.

Det hender til tider at jeg tar innover meg inntrykkene i ettertid, og får klare bilder av hendelsene i hodet. De plager meg ikke, men de er der. De har brent seg fast til minnet og de vil trolig følge meg resten av livet. For meg har de heldigvis bare vært erfaringer, mens for andre kanskje psykiske plager eller belastninger. Det er derfor viktigere enn noe annet å ha kollegastøtte, debrief, galgenhumor og "pikettprat." Vi skal også hjem etter arbeid, og bearbeiding av sterke inntrykk må ikke bare bli opp til en selv. 

I politiet snakker vi ofte om mental forberedelse, noe som innebærer å lage seg forventinger til det som måtte møte en gjennom innhenting av informasjon og tidligere erfaringer. Dette er et av de beste "verktøyene" vi har i møte med krisehåndtering, men likevel møter vi til stadighet det ukjente. Det er for øvrig dette som gjør politiyrket spennende, men også til tider svært krevende og belastende. Samfunnet forventer at du som politi skal håndtere nesten hvilken som helst situasjon, men til tross for trening, erfaringer og mental forberedelse så er vi også mennesker. Vi føler i likhet med deg på frykt og usikkerhet, men må likevel stå i det. Jeg har derfor stor respekt for den jobben politiet gjør i likhet med andre nødetater. Vi kan ikke tillate oss å løpe fra stedet eller gi slipp, vi må hjelpe fordi ingen andre kan!

Dette er det viktig at du som søker til Politihøgskolen eller som vanlig borger forstår. Politiyrket er ikke bare en jobb, men et liv. Vi skal overbringe dødsbudskap, ivareta pårørende, avhøre kriminelle, behandle folk med respekt og i ytterste konsekvens ta eller ofre vårt eget liv. Denne jobben er derfor ikke for alle, men selv om utfordringene er mange og faren til tider stor, så er gleden aldri større enn når man hjelper andre.

"Vi hadde sittet flere timer i avhør. Jenta foran meg hadde tømt seg for all informasjon. Hun hadde blitt utsatt for grov vold siden barndomsårene, men i dag vært modig nok til å gå til politiet. For første gang kunne hun tillate seg å håpe på en bedre fremtid. En sterk historie og en sterk jente, et inntrykk jeg tar med meg videre!"