REKRUTTERING

31.03.2019

Hvem rekrutteres til Politihøgskolen?

Dette spørsmålet ønsker mange svar på. Det som er viktig for deg å vite er at politiet skal gjenspeile publikum. Det betyr at alle uavhenging av etnisitet, hudfarge, trosretning, alder, kjønn og legning kan søke opptak til Politihøgskolen.

Det er ikke dette som skal avgjøre om du blir rekruttert eller ikke. Det opptaksnemnda ved Politihøgskolen ser etter er hvilken person du er. Hvilke verdier og holdninger du har som person er det som er viktigst!

Det er selvfølgelig krav om at du tilfredsstiller de generelle opptakskravene, men det er spesielt i intervjuet av deg ved opptaket som ofte er avgjørende om hvorvidt du blir funnet egnet eller ikke. 

Politihøgskolen har i dette henseende utarbeidet sin egen egnethetsvurdering som du kan lese mer om her (2019).

"Har du det i deg, i hodet, hjertet og hendene?"