PLIVO

16.05.2020

"Pågående livstruende vold er ikke lenger et utenkelig scenario. Både nasjonalt og internasjonalt har vi erfart påkjenningene dette innebærer, men også opplevd styrken i samholdet som følger!" 

Det er tidlig mandag morgen og folk er på vei til jobb og skole. Vi er alle klare for å ta fatt på en ny uke, uvitende om hva vi har i vente. Bussen, T-banen, toget og trikken går sine rutinepregede ruter, hvorav hvert forsinket minutt irriterer oss mer enn noe annet. Nødetatene foretar vaktskifter, pakker bil og utveksler hendelser fra helgen, både privat og jobbmessig. Lukten av nytraktet kaffe oser på politihuset, og vaktskiftet er i gang. 

Det meldes straks på sambandet at vi har en PLIVO-hendelse, hvorav en person har begynt å knivstikke folk på en buss. Alle tilgjengelige ressurser omdisponeres, og sendes i samme retning i likhet med brann og helse. Nødetatene er innforstått med alvoret og prosedyren i slike tilfeller; politiet skal gå i direkte innsats for å nøytralisere gjerningspersonen/e for å redde liv og begrense skade. Brann og helse skal aktivt bistå med livreddende tiltak.

Ovennevnte scenario har tidligere vist seg å være reelt, og det er dessverre bare et tidsspørsmål for når det skjer igjen. Det er derfor politi, brann og helse trener på slike scenarioer årlig, idet de skal være best rustet til å håndtere en slik hendelse. Det gis da erfaringslæring på tvers av etatene, og samholdet som Nødetat styrkes betraktelig. Det er ikke mangel på den enkeltes vilje til å hjelpe som evalueres, men samspillet etatene imellom. Vi vil alle bidra, strekke oss til det ytterste, men ledelse i kaoset er ofte avgjørende for utfallet. Det er derfor vi trener.  

"Det forutsettes at etatene fungerer enkeltvis og sammen i slike unntakstilstander, men som enkeltmenneske blir man virkelig satt på prøve. Det varmer derfor et hjerte, når man som markør kjenner politiets tungskjold bli ført over en, for deretter å bli dratt til side av brannvesenet, for igjen å bli undersøkt av helse. Det er en trygghet og en omsorg som mørket aldri kan ta!" - Markør under PLIVO-øvelse