PIKETTEN

20.06.2019

Hva betyr "piketten?"

Det er ikke meningen at du skal vite dette, så vidt du ikke er politi selv. Ordet eller uttrykket har to betydninger i politiets sammenheng. Det å gå eller være på "piketten" betyr at du er på pauserommet på en politistasjon og/eller et lensmannskontor. "Piketten" kan imidlertid også bety at du er den polititjenestepersonen som sitter i passasjersetet og har andre oppgaver enn å kjøre politibilen. Piketten er blant annet en arena hvor praten sitter "løst" å hvor erfaringer og meninger deles. Ordet og uttrykket passer derfor godt som navn på denne bloggen!