PATRULJE

02.01.2019

Hva vil det si å kjøre patrulje?

Uavhengig av om du jobber som politi på en politistasjon eller et lensmannskontor, så kjøres det patrulje til daglig. På en politistasjon har man egne divisjoner eller vaktlag som har sin hovedoppgave med å kjøre patrulje. 

På et lensmannskontor rulleres det på hvem som har oppgaven for dagen. Dagen starter stort sett med at politipatruljen pakker inn alt utstyret man trenger i politibilen, samt ikler seg politiets uniform. Dette gjøres så raskt som mulig, idet patruljen er et ledd i politidistriktets beredskap og må være klare til å aksjonere ved behov. Alle politipatruljer skal være bevæpnet med både ett- og tohåndsvåpen som skal være nedlåst i bil.

Når alt er pakket og klart så beveger man seg over på "piketten" som er politiets møte og/eller pauserom. Her avholdes det man kaller for en "parole" som betyr at man går igjennom gårsdagens og nattens hendelser i politiets vaktlogg. Dette gjør at påtroppende patrulje vet hva som rører seg i distriktet og hvor fokuset bør ligge. Ofte er parolen med på å målstyre politipatruljens oppgaver, spesielt i helger hvor man kan få beskjed om å patruljere i gatene utenfor byens utesteder for eksempel.

Det er utrolig spennende å kjøre patrulje, idet man aldri vet hva dagen vil bringe. Det kan være at man ikke har noen oppdrag i det hele tatt den ene dagen, for deretter å ha mange den andre. Det er krevende å måtte være forberedt på alt, men det er derfor rutinene våre må være gode. Det å omstille seg fra å ha tatt skiltene på en bil for manglende forsikring, for deretter å måtte kjøre utrykning til en trafikkulykke med personskade kan være utfordrende.

Det å kjøre uniformert politipatrulje er det folk flest forbinder med politiet. Vi skal både reagere på akutte hendelser, men også forebygge dem ved å avholde trafikkontroller, skolebesøk og generelt sett være synlige for publikum.

"Når du ser en uniformert politibil så vit at de er på jobb for deg!"