ØVINGSLEILIGHET

28.04.2019

"Som politistudent må du trene på reelle ordensoppdrag. Det er derfor politihøgskolen har flere øvingsleiligheter ved sine studiesteder."

Bilde av én av øvingsleilighetene ved PHS i Oslo med hodetelefoner for medstudenter.

Som politistudent skal du i løpet av utdanningen gjennom fem hovedområder. Disse hovedområdene innbefatter flere teoretiske og praktiske fag. Ett av dem er orden og beredskap. Dette hovedområdet har blant annet fokus på ordenstjeneste, ordensjus, kommunikasjon og konflikthåndtering.

Du skal allerede i første klasse på Politihøgskolen trene på nettopp dette i en øvingsleilighet. Du får et oppdrag som du skal løse sammen med én eller flere medstudenter. Dette kan være vold i hjemmet, psykiatri, narkotikamisbruk eller en generell bekymringsmelding. Det er med andre ord alle type oppdrag som du vil kunne møte i virkeligheten.

Jeg husker spesielt godt at jeg selv var med på å trene i akkurat denne leiligheten da jeg gikk på PHS. Mine klassekamerater stod da i andre etasje med hodetelefoner, idet hele øvingsleiligheten er rigget med mikrofoner. Det var mye god læring i dette, ettersom patruljen som gjennomførte oppdraget fikk utbytte i form av å håndtere det, mens resten av klassen observerte og gjorde seg sine vurderinger og betraktninger om oppdraget.

Markørene for hvem som for eksempel spilte voldsutøver på et aktuelt oppdrag kunne være en politistudent fra en annen klasse, eller faktisk en fra teaterhøgskolen. Dette bidro stort til at man levde seg inn i oppdraget, kontra å måtte håndtere en klassekamerat.

Oversiktsbilde av øvingsleiligheten.

Det blir ikke mer reelt enn dette før du som politistudent skal ut i praksisåret. I øvingsleiligheten skal du som politistudent løse et gitt oppdrag på den måten du eller din makker anser som best. Du må kommunisere effektivt, lese situasjonen du står i og vite hva du som politi kan og skal gjøre i aktuelt oppdrag. Det er ufattelig mange ting du skal håndtere, og du er under fortløpende vurdering av lærer og klasse. Målet er følgelig å bli trygg i rollen som politi.

"Det minner kanskje om et forslag til en best mulig planløsning fra IKEA, men øvingsleiligheten er et flott supplement i treningen for ordenstjeneste."