OPPTAKSKRAV

26.04.2019

Det stilles flere krav til deg som søker opptak til Politihøgskolen. Nedenfor finner du både de formelle opptakskravene, så vel som opptaksprøvene. Sett deg godt inn i kravene, idet de er en forutsetning for inntak. Opptakskravene er absolutte og er hentet fra Politihøgskolen sin egen hjemmeside.

Formelle opptakskrav

> Inneha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

> Ha minimum karakteren 3 i norsk hovedmål skriftlig fra videregående opplæring (snitt av standpunkt- og eksamenskarakter) innen første 1. mars det året det søkes opptak

> Være norsk statsborger

> Inneha førerkort klasse B innen 1. august 2019. Både førerkort klasse B for manuelt- og automatgir godkjennes

> Oppfylle de medisinske kravene for opptak, inkludert gjeldende synskrav for førerkort klasse D

> Ha plettfri vandel

Opptaksprøver

> Bestå fysiske tester

> Bli funnet egnet for opptak etter vurdering av opptaksnemnd

Det har også kommet noen viktige endringer fra og med opptaket 2018 i forbindelse med de formelle opptakskravene. Les deg nøye opp på disse her.