MILEPÆL

07.08.2019

"Det er ofte våre milepæler som definerer oss, får oss videre og setter livet i perspektiv!"

I disse dager vil politihøgskolestudentene for 2019-kullet uteksamineres. De vil bli feiret for det de nå har blitt, og vært igjennom. Det vil være en milepæl i deres liv, idet et langt og innholdsrikt studium er tilbakelagt, men hvor fremtiden deres ligger i muligheter og valg. Jeg husker spesielt godt avslutningstalen til daværende politidirektør Odd Reidar Humlegård i 2015. 

"Følg ditt indre kompass. Tre år med teori og operative disipliner er ikke nok, det er hvem du er som er avgjørende for hvilken tillit du og politiet får av publikum!"    

Politihøgskolestudentene i praksisåret står også overfor en milepæl. De har nå jobbet som politi i nesten ett år, og opplevelsene har vært mange. Det er et år man vokser enormt på, og som legger grunnlaget for tredje og siste studieår ved Politihøgskolen. Det er et år man skal reflektere rundt, samtidig som å finne ut om det er noe for deg. 

For førsteklassingene venter nå praksisåret, men møtet med etaten er allerede gjort. Du har gått igjennom inngangspartiet til Politihøgskolen med adgangskort rundt halsen. Du går på Politihøgskolen, og om kun to år er du politi! Det føles kanskje surrealistisk, og praksisåret virker nok både spennende og skremmende. Det kommer imidlertid til å bli en milepæl det også. 

For de av dere som har vært på årets opptak til Politihøgskolen, venter dere nok spent på svaret om dere blir selektert eller ikke. Sommerferien blir kanskje litt annerledes, idet svaret vil være avgjørende for livet og de kommende årene. Det er til tross for dette viktig å presisere at selv om man kanskje ikke når opp i konkurransen i forhold til studieplass, så kan man fortsatt være på rett vei. Ikke mist håpet eller troen på deg selv. Det eneste som er umulig er å slå en person som aldri gir opp! Reflekter heller rundt ting du kunne ha gjort bedre, jobb med det og søk igjen. 

"Til dere alle som nå står overfor en eller flere milepæler, gratulerer! Det er ikke tilfeldig at dere står overfor disse, det er nemlig summen av mulighetene og valgene dere har tatt som er årsaken til det!"