KRIMINELL

05.05.2020

"Det startet med omsorgssvikt fra foreldrene, for deretter en rekke valg som villedet ham. Flere er redde ham, men egentlig så er det han som er redd." - Politibetjent

Han er kriminell, idet han er dømt for en rekke volds- og narkotikaforbrytelser. Han er også kjent for vinningskriminalitet. Står en bil på tomgang kan det godt tenkes at han tar den. Han er godt kjent av politiet, og er på fornavn med flere av dem. Voldsmannen som i narkorus slår vilt rundt seg er direkte farlig i gjerningsøyeblikket, men påfallende hyggelig og sårbar dagen derpå. Rart med det, det ene øyeblikket er han utilregnelig, mens i det andre jordnær og reflektert.

Som politi har jeg møtt mange kriminelle, deriblant drapsmenn og overgripere. Det er dessverre mange triste skjebner der ute, og som politi får man virkelig innsyn i samfunnets skyggesider. Det er likevel vår jobb som en profesjonell etat å respektere menneskeverdet. Du er kanskje kriminell, men i likhet med meg og alle andre, så har du også en fortid og en framtid. Jeg kommer kanskje til deg på et ubeleilig tidspunkt, men min jobb er nå engang å opprettholde ro og orden. Vi kan til tross for det være hyggelige mot hverandre, ta en kaffe sammen og/eller fleipe litt.

Det er likevel ikke alle som har så mye til overs for politiet, men et forsøk på en vennlig tone skal i det minste ikke stå på oss. Hvorfor noen blir og forblir kriminelle er et sammensatt og komplekst spørsmål. Det er gjort mye forskning på dette innen kriminologi og psykologi, hvorav fellesnevnere som arv og miljø går igjen. Det er likevel ikke noe fasitsvar på dette, idet vi alle bærer på våre egne historier.

Som politi må man evne å se forbi handlingen, og heller ha fokus på mennesket. Dette er imidlertid lettere sagt enn gjort, idet handlingen kan være så frastøtende og uforståelig for oss. Det er derfor viktig at man kjenner sine egne verdier, men også huske på at personen foran oss trenger hjelp. Flere kriminelle omtales som gjengangere, og jeg har flere ganger blitt frustrert og trist over gjentatte tilbakefall, til tross for aktiv oppfølging fra oss. Det er da viktigere enn noe annet å ikke gi slipp. Min drøm starter med deg!

"En person med kriminell livsstil oppfører seg dramatisk og handler destruktivt. Denne oppførselen fører til personlig nederlag. Den grunnleggende drivkraften er redsel."