JUSS

16.03.2019

Er det noe i politiet som alt står og faller på, så er det juss (rettsvitenskap). Det må være hjemmel i lov for at politiet skal kunne pågripe, ransake, beslaglegge, innbringe m.m. Det tillegges derfor stor vekt på dette under utdannelsen ved Politihøgskolen.

De fleste som begynner på Politihøgskolen er ikke spesielt kjent med juss naturlig nok, men ved endt utdannelse så skal du som student ha det i "ryggmargen." Norge er en rettsstat som betyr at staten blir styrt av lover og regler. Politiets oppgave er å håndheve disse ved blant annet å etterforske straffesaker som blir endelig avgjort i domstolene. Juss er gjennomsyrende ikke bare i politiet, men i staten generelt. 

På Politihøgskolen vil det for deg som student bli flere forelesninger, arbeidskrav og eksamener om nettopp juss. Fag som strafferett, straffeprosess, vegtrafikkrett, forvaltningsrett og ordensjuss er helt essensielle fag å kunne, idet juss er gjennomsyrende i alt politiarbeid. 

Juss er meget omfattende og det er derfor ikke mulig å lære eller kunne alt. Politiutdannelsen er heller ingen juristutdannelse, men en generell forståelse av juss er viktig. Det er imidlertid mulig å jobbe i politiet som politiadvokat etter å ha tatt en juristutdannelse. En politiadvokat er en del av påtalemyndigheten som leder politiets etterforskning i straffesaker og avgjør påtalespørsmålet.

Jeg husker selv hvor vanskelig juss kunne være da jeg begynte på Politihøgskolen. Det er imidlertid mange dyktige lærere i juss på Politihøgskolen, så det ble etterhvert både spennende og givende å lære.

"Det tar tre minutter å lære å sette på håndjern, men det tar minst tre år å lære seg vurderingen om du skal gjøre det!"