INTERVJU

09.05.2019

Du har bestått de fysiske testene, nå venter intervjuene!

Søkere til Politihøgskolen har som oftest størst fokus på de fysiske testene, idet de må bestås for å gå videre til intervju. Det kan imidlertid være en "fallgruve" for deg som søker å ikke forberede deg like godt til intervjuene som til de fysiske testene. 

Det fysiske er noe som er enkelt å måle ettersom du enten klarer 4 repetisjoner i benken eller ikke. Det er liksom ingen mellomting, men når det gjelder intervjuene så er ikke målet eller målingen like klar. Det er med andre ord en helhetsvurdering av deg som søker, i motsetning til det fysiske hvor kravet er bestått eller ikke bestått.

Intervjusituasjonen ved opptaket til Politihøgskolen er like myteomspunnet som det fysiske opptaket. Det vandrer fortsatt i dag flere historier om at søkere blir "grillet" i intervjuet, og at opptaksnemnda sitter i ring rundt deg som søker. Det er ikke rart at man kan oppleve slike historier som skremmende, men virkeligheten er heldigvis en annen. 

Det som skjer er at det foretas et gruppeintervju først, for deretter et individuelt intervju. Du som søker skal være litt nervøs, men det er ingenting å grue seg til.

"Det er viktig å være seg selv. Du er unik, så en fasit finnes ikke!"

GRUPPEINTERVJU

Det første intervjuet er et gruppeintervju hvor du deltar sammen med flere søkere. Det pleier å være mellom 5 til 8 søkere tilstede under samme gruppeintervju. 

Opptaksnemnda som består av flere personer sitter også å evaluerer dere under dette intervjuet ved å observere. Hensikten med gruppeintervjuet er i hovedsak å vurdere dine samarbeidsevner. Dere som skal inn i gruppeintervjuet blir tildelt en oppgave som dere skal løse sammen. Dette er en oppgave som overhodet ikke er vanskelig, men som er lagd for at det skal bli diskusjon. 

Det som er viktig å vite for deg som søker under dette intervjuet er at du er åpen for andres synspunkter, kommer med konstruktive forslag og ikke "overkjører" andre. Det å lytte til andre, samtidig som å delta i diskusjonen er essensielt. 

Det er ingen fasit på hvordan man skal gjennomføre intervjuet, så misforstå meg rett. Vær den du er og vit at målet med oppgaven er samarbeid. Det er derfor ikke løsningen på oppgaven som er hovedpoenget!

INDIVIDUELT INTERVJU

Det andre intervjuet er et individuelt intervju. Det som skjer her er at du møter én person fra opptaksnemnda. 

I mitt tilfelle var det en politimann kledd i sivilt som het "Leif." Det er helt normalt å være litt nervøs i dette intervjuet, i likhet med det forrige. Det som er viktig å tenke på i dette intervjuet er hvorfor du har søkt Politihøgskolen? Hva er dine sterke og svake sider? Har du fordommer, eventuelt hvilke? Dette er typiske spørsmål du kan få, idet det sier noe om motivasjon, holdninger og verdier. 

Det er et intervju som skal avgjøre om hvorvidt du er egnet til å representere politiet eller ikke. Du blir også forespurt om resultatene dine fra personlighetstesten som du fikk tilsendt på e-post når du søkte opptak. 

Jeg råder deg til å tenke godt igjennom de ovennevnte spørsmålene, og hvorfor nettopp du vil bli politi. Det er overhodet ikke bra å være uærlig i intervjuet, så snakk sant. Vi har alle negative sider og/eller ting vi angrer på, men det å stå opp for det og vise refleksjon rundt det viser modenhet.