HVORFOR VIL SÅ MANGE BLI POLITI?

20.04.2019

Det var 4706 søkere til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen i år. 3398 hadde det som førstevalg etter tall fra samordna opptak. De foregående årene har også vist at politiutdanningen i Norge er både en av de mest ettertraktede utdanningene, men også den utdanningen hvor studentene trives best! Hvorfor vil så mange bli politi, og hvorfor trives de så godt?

Politiet er et status yrke. Det er et yrke som fordrer imøtekommenhet, respekt, ansvar, kvalitet og handlekraft av de som er satt til å tjene oss. Det er et yrke hvor opptaket ikke bare baserer seg på faglige kvaliteter og prestasjoner, men hvor ens holdninger og verdier står sentralt. Det er et yrke som setter krav til hvem som får bære ansvaret for oss andre. Det er et yrke som er krevende, men desto mer givende. Det er et yrke hvor dine vurderinger og handlinger kan skape trygghet og relasjoner, men også redsel og avstand.

Jeg tror at politiutdanningen er blant de mest populære utdanningene i landet fordi vi alle har et eller annet forhold til politiet. Det er et yrke som gir deg som person mange muligheter og utfordringer, så vel som innblikk i samfunnets realiteter. Det er et spennende yrke hvor både kropp og sinn må anvendes. Jeg tror at politistudentene i landet trives så godt fordi jeg vet at studentmiljøet er fantastisk, uavhenging av hvor du studerer. Det er en slags fellesskapsfølelse man får når man ikler seg blåskjorta. Det spiller ingen rolle om du er politistudent eller politioverbetjent, vi er alle kollegaer!

Det at det stilles både fysiske og psykiske krav, såvel som faglige ved opptaket til Politihøgskolen er noe jeg tror er en av hovedårsakene til den store trivselen. Det er ingen hemmelighet at en sunn livsstil påvirker både kropp og sinn. En politistudent eller politibetjent er begge gjensidig avhengig av god helse for å fungere og prestere optimalt under stress og/eller press i jobben. Politihøgskolen har selv fått resultater på nettopp dette med fysisk og psykisk helse blant skolens studenter. De har med andre ord empirisk belegg for sammenhengen.

"Kultur er også et nøkkelord for trivsel. Jeg husker en lærer på Politihøgskolen sa til meg en gang; er du inne, så er du med!"