ETTERFORSKER

01.02.2020

Store deler av politiets hverdag innebærer etterforskning av straffesaker. Det er et uendelig spekter av ulike saker, og som etterforsker jobber du primært med disse sakene. Den operative ordenspatruljen har i hovedsak den innledende etterforskningen på stedet, ofte kalt initialfasen som danner grunnlaget for videre etterforskning i saken. En sak kan også oppstå ved at noen anmelder noe hos politiet, eller at politiet selv velger å anmelde noen. 

Som etterforsker skal du ta avhør av ulike parter i sakene som kommer inn til etterforskning. Dette innebærer avhør av personer som har status som mistenkt, fornærmet eller vitne. Det kan i mange tilfeller være en omfattende og krevende prosess å etterforske et eller flere forhold, idet flere bevis må innhentes og fordi saken eller sakene er omfattende og kompliserte.

Det er derav utfordrende å jobbe som etterforsker, idet du skal klarlegge hva som har skjedd, hvorfor det har skjedd og ikke minst belyse ulike hypoteser for dette. Det er også kulturforskjeller du som etterforsker vil møte, noe som krever kompetanse innenfor kulturforståelse og kommunikasjon i avhør. Det er derfor ikke uvanlig at det blir benyttet tolk under avhør av personer med annet morsmål enn norsk. 

En vanlig dag for en etterforsker innebærer ofte en parole, altså et morgenmøte om hva som er på agendaen den aktuelle dagen og hvilke gjøremål hver enkelt etterforsker har. Deretter går man inn på sitt eget kontor og jobber med sine tildelte saker, hvorav man tar avhør i person og/eller over telefon. Som etterforsker må du også innhente alt av nødvendig dokumentasjon som kan belyse saken både for og imot, idet man som etterforsker skal være objektiv i sin etterforskning. 

Det stilles strenge krav til etterforskning av straffesaker generelt, men i alvorlige saker spesielt.  Saker som omhandler mishandling i nære relasjoner, voldtekt eller mindreårige lovbrytere er å anse som prioriterte saker, og skal etterforskes først. Det er også årlige krav til etterforskere som innebærer kvalitetssikring og videreutvikling av en selv, og ikke minst faget etterforskning.

Det finnes mange forskjellige områder innenfor etterforskning. Du kan blant annet jobbe innenfor IT, spesialisere deg mot vold og seksuelle overgrep, Økokrim eller jobbe innenfor generell etterforskning som innbefatter narkotika lovbrudd og mye mer.

Det er en høyst krevende og givende jobb å være etterforsker, idet du kommer inn på saken og menneskene i den på en helt annen måte enn hva andre gjør. 

Har skrevet tidligere om hva etterforskning innebærer her