EN UTDANNING OG ET OPPTAK I ENDRING

22.04.2019

Utdanningen og opptakskravene til Politihøgskolen er ofte i endring. Selv søkte jeg opptak i 2012 og siden den gang har mye endret seg. Tiden og utviklingen i samfunnet vårt går raskere enn noen gang, noe som fordrer at politiet som etat og høgskole alltid tilpasser seg samfunnet de er satt til å beskytte. Endring er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer.

I 1992 fikk Politiskolen høgskolestatus, noe som medførte at det ble lagt større vekt på teori og forskning i utdannelsen. For å komme inn på Politihøgskolen i dag, så må man ha generell studiekompetanse fra videregående og eventuelle tilleggspoeng. Det er ikke uvanlig at flere politistudenter allerede er utdannet i en retning før de begynner på Politihøgskolen. Mange har forsvarsbakgrunn, bachelor og/eller master fra før. Det er med andre ord godt utdannede personer som blir selektert. Snittet for å komme inn på Politihøgskolen i Oslo var 5 i 2018. Både Bodø, Stavern og Kongsvinger hadde tilnærmet like poenggrenser ved hovedopptaket i 2018 med et snitt på ca. 4,9.

Det er nesten like mange kvinner som menn som går på Politihøgskolen i dag, i motsetning til hva det gjorde for bare noen tiår siden. Politihøgskolen og opptaket, såvel som utdanningen har blitt kritisert fra flere hold om at den er for teoretisk. Personlig mener jeg at dette ikke er tilfellet. Norge har i dag en av verdens beste politiutdanninger. Dette skyldes ikke bare av et godt utdanningsløp i regi av Politihøgskolen, men også av kravene som stilles til hver enkelt søker. Det er reflekterte, handlekraftige og vel utdannede personer som blir tatt opp ved Politihøgskolen i Norge.

Politihøgskolen har i år redusert antall studenter som tas opp ved neste opptak til å gå fra 720 til 550. Studiestedet Kongsvinger bortfaller, mens Oslo, Stavern og Bodø består. Jeg antar at poenggrensene ved neste opptak vil bli enda høyere enn det de har vært tidligere, idet studiet fortsatt er svært populært og av den enkle grunn at plassene er færre.

"Politiutdanningen i Norge står ikke tilbake for andre politiutdanninger i verden, tvert imot!"