BENT-HÅKON

02.10.2018

1. Hvorfor valgte du å bli politi?

Jeg har alltid hatt en drøm om å bli politi, idet å utgjøre en forskjell for andre er det største vi mennesker kan gjøre. Det er et spennende, variert og utfordrende yrke. Jeg har stor respekt for alle som gjør sitt ytterste for at andre skal ha det bra. Det er utrolig meningsfylt, og jeg er stolt av å være politi! 

2. Hva jobber du med i dag?

I dag jobber jeg som politietterforsker i Øst politidistrikt. Arbeidshverdagen min innbefatter i hovedsak avhør og etterforskning generelt. Jeg har tidligere jobbet i Trøndelag politidistrikt innenfor forebyggende patrulje.  

3. Hva er ditt beste minne fra utdanningen?

Det beste minne mitt fra utdanningen er det gode studentmiljøet på Politihøgskolen, og praksisåret. I praksisåret vokste jeg enormt både personlig og faglig. Politiutdanningen er ikke bare en faglig utdanning, men en reise. Det er en utdanning som har gitt meg bedre selvtillit, respekt, forståelse og en identitet. 

4. Hvilke råd vil du gi til de som vil bli politi?

Jobb målrettet, samtidig som du lærer hvilke stryker og svakheter du har. Refleksjon og selvbevissthet er viktig. Følg bloggen, idet jeg gir deg fortløpende råd der!  

5. Hvilken erfaring lærte du mest av?

Det er vanskelig å konkretisere én ting bare, men det er vel heller summen av alle erfaringene som gir meg den mentale kapasiteten jeg har i dag. Da jeg var i praksisåret mitt husker jeg at det var mye å holde styr på under oppdrag. Jeg skulle melde ifra på samband, ha oversikt over makker og kontroll på involverte parter. Det som i dag er et hverdagslig oppdrag, var for meg i praksisåret til tider stressende. 

6. Hva gir deg mening i hverdagen?

Det å kunne gå både til og fra jobb med den viten om at du utretter noe viktig for andre, samtidig som du utvikler deg selv. 

7. Har du noen gang stilt med "tabbekake" på piketten?

Det har jeg opptil flere ganger, men hvorfor er en hemmelighet.