AKUTTFASEN

08.03.2020

"En bil har frontkollidert med en annen. Det har utviklet seg brann i motorrommet. Begge førerne sitter fastklemt! Liv står på spill, hva gjør du?"

Dette er på ingen måte et utenkelig scenario. Trafikkulykker skjer til stadighet, og det er ikke før det smeller at vi først forstår hvor sårbare vi egentlig er. Jeg har med tiden som politimann rykket ut til flere trafikkulykker hvor både personskade og død har vært et naturlig resultat av høy hastighet, ruspåvirket kjøring og/eller dårlig vurderingsevne på glatt føre. Det er tragisk å måtte holde pårørende utenfor sperrebåndene i påvente av et endelig svar på om deres kjære er i live eller ikke. Det er oppdrag som faller meg tungt for brystet. 

"Vi visste at tiden var knapp. Operasjonssentralen foretok sin rutinemessige trippelvarsling av brann, politi og helse. Nødetatenes snarrådighet i akuttfasen gjorde at guttene ble reddet ut i tide, men det var ikke mange minuttene om å gjøre!"   

Det er intet annet en kritisk når man står overfor slike tilfeller, og samtrening med brann og helse i tiden forut, er i mange tilfeller avgjørende for om det går bra eller ikke. Som innsatsleder for politiet, så har man det overordnede ansvaret for både brann og helse på skadestedet. Suksessfaktoren forutsetter besluttsomhet, samhandling og vilje, noe som ofte kommer med erfaring. Det er med andre ord en krevende jobb. 

Akuttfasen er situasjonen nødetatene befinner seg i innledningsvis, og hvor oversikt er essensielt for god oppdragsløsning. Det er nemlig her man må prioritere og fordele arbeidsoppgaver. Jeg vet selv hvor godt det er å høre at luftambulansen er på vei, at brannvesenet har kontroll på brannen, og at helse ivaretar de skadelidte i ambulansen. Men jeg har også erfart usikkerheten på vei til det ukjente, hvor meldingsmottaket er uklart, utrykningsveien lang og ressursene få.

Jeg har derfor stor respekt for de som til enhver tid står til rådighet og tar ansvar. Kjør forsiktig, du kan ikke erstattes!