MAKKER

04/12/2018

Når man jobber ordenstjeneste så jobber man stort sett i makkerpar. Det er ingen patrulje som er fullstending uten at det er to tjenestepersoner med minimum IP4-kategori i bilen. Dette er både betryggende for publikum, så vel som for tjenestepersonene. Det er selvfølgelig flere årsaker til at man anser det som bedre å være to på en patrulje fremfor én. Det er mange gjøremål som kreves på vei til et oppdrag, og på oppdraget som sådan. Ved å være to så blir arbeidsoppgavene færre for den enkelte tjenesteperson, og patruljen i sin helhet blir mer robust.

Ordenstjeneste er den delen av politiet som er mest synlig for publikum, idet en uniformert politibil er vanskelig å overse. Det ligger i navnet at arbeidsoppgavene ved ordenstjeneste er å sørge for ro og orden. Det er på bakgrunn av dette uendelige scenarioer tjenestepersonene fra politiet kan komme opp i. Det er alt fra rus, psykiatri, vold og sedelighet (seksualforbrytelser) som kan møte patruljen. Det er derfor nødvendig å være flere enn én i møte med disse utfordringene. 

Et makkerpar er ofte avgjørende for god oppdragsløsning. Det er noen man kan støtte seg til, regne med og betro seg til. Det å jobbe som makkerpar i politiet kan på mange måter sammenlignes med å ha en makker i forsvaret. Dere er gjensidig avhengig av hverandre og må både kjenne hverandres styrker, så vel som svakheter for å fungere. En makker er også en person man naturlig nok blir godt kjent med. Det å sitte i en bil flere timer i døgnet hver dag, fordrer naturlig nok kommunikasjon.

Sammensetningen av et makkerpar kan være vanskelig. Vi mennesker er forskjellige, men jobben vår er den samme. Det er imidlertid ikke alltid slik at "like barn leker best," idet den ultimate kombinasjonen for et makkerpar kan være bestående av to vidt forskjellige tjenestepersoner. Den ene er kanskje best på det etterforskningsmessige, mens den andre er best på operative disipliner. Den ene kan være fersk fra Politihøgskolen, mens den andre kan ha en årrekke med erfaring.

"Det er noe med å få en hånd på skuldra idet man entrer et hus for pågripelse av en farlig gjerningsperson med våpen. Det er en følelse av trygghet, og viten om at man er to!"