KRIMINALVAKTEN

24/09/2021

I Oslo politidistrikt har Kriminalvakten egne utrykningsledere. Deres oppgave er å lede etterforskningen i initialfasen og skape struktur i kaos. 

Illustrasjonsfoto: pexels.com

Natt til søndag kommer meldinger om knivstikking. Én person ligger livstruende skadet på fortauskanten, hvorav en annen er observert løpende fra stedet. 

Operasjonssentralen melder ut situasjonen på samband, hvorpå innsatsleder, patruljemannskap og Kriminalvakten setter kursen. Det er mange oppgaver som tilfaller politiet og øvrige nødetater ved slike hendelser. Å redde liv er følgelig den viktigste av dem, men så snart dette er gjort og/eller forsøkt vil straksetterforskningen begynne.

Det er bare Oslo politidistrikt som per i dag har utrykningsledere. Funksjonen tilfaller de tradisjonelle innsatslederne ellers i landet, men i hovedstaden har Kriminalvakten egne etterforskningsledere på taktisk nivå i initialfasen. Det er et voldsomt kompetanseløft, idet straksetterforskning er både krevende og mange ganger avgjørende for sluttresultatet av etterforskingen i sin helhet.

Piketten har intervjuet politioverbetjent og utrykningsleder, Håkon Johannessen ved Kriminalvakten i Oslo. Gjennom tjue års tjenestetid i politiet har Johannessen høstet bred erfaring, og ikler i dag rollen som utrykningsleder med både kontroll og ro. For utenforstående kan slike hendelser som beskrevet innledningsvis virke kaotiske, men for den erfarne utrykningslederen søker han struktur og oversikt. 

Johannessen har selv vært med på å utvikle faget- og kurset for utrykningsledere, hvorav fem grunnleggende prinsipper i straksetterforskningen er styrende; ivaretakelse av fornærmede, identifisering av åsted, spor, vitner og mistenkte. Det er en forenkling av hovedmomentene i enhver etterforskningsfase, idet man sjeldent har mental kapasitet til å huske alt, spesielt under tidskritiske forhold. 

Johannessen forklarer at det viktigste en utrykningsleder besitter, bortsett fra det rent politifaglige, er evnen til å ivareta mellommenneskelige relasjoner og kommunisere deretter. Ofte må man overbringe dødsbudskap til pårørende og/eller ivareta fornærmede, vitner eller mistenkte. 

UTRYKNINGSLEDER

Utrykningsleder er Kriminalvaktens etterforskningsleder på taktisk nivå. Deres oppgave er å styre politiets etterforskning i initialfasen, hvorav avhør og sporsikring står sentralt.

Podcast intervju med Håkon Johannessen