IP-TRENING

02/03/2019

"Vi må hele tiden vedlikeholde og utvikle oss. Morgendagen er ikke gårsdagen!"

Bilde av ett av undervisningsrommene ved Trøndelags nye treningssenter. 

I politiet gjennomføres det i hovedsak to treninger i året for operativt innsatspersonell. Det varierer imidlertid fra politidistrikt til politidistrikt hvordan disse treningene avholdes, men det skal minimum være åtte kursdager i løpet av året. Noen politidistrikt velger å avholde to leiropphold i året som går over fire dager hver, mens andre har én kursdag i måneden. Treningen skal imidlertid være den samme på landsbasis, idet det vil være fokus på taktikk, skyting, politiarbeid på stedet og andre operative disipliner. Politiet trenes derfor opp likt, men enkelte tjenestepersoner har mer trening enn andre. 

Politiet i Norge er nemlig delt inn i fire innsatskategorier, hvorav beredskapstroppen (Delta) er kategori  1, livvakter kategori 2, politiets utrykningsenhet (UEH) kategori 3 og resten av operativt mannskap er kategori 4. Disse kategoriene er delt inn etter nummerering, idet de gjenspeiler operativ kompetanse, trening og funksjon. 

Bilde av tungvest og våpen av typen MP5. 

Det er imidlertid viktig å bemerke seg at politiet i Norge holder høy standard både på trening og ved godkjenning av operativt innsatspersonell. Alle i politiet som jobber operativt og er en del av innsatskategoriene, må gjennomføre og bestå oppskytning med politiets tjenestevåpen hvert år. Hvis man ikke evner å bestå skyteprogrammet med pistolen (Heckler og Koch P30L) eller med maskinpistolen (Heckler og Koch MP5) så vil man ikke kunne jobbe operativt før denne er bestått. Operative mannskaper skal følgelig ha gode enkeltmannsferdigheter med politiets tjenestevåpen.

Bilde av patruljehund. 

Det er alltid spennende og gøy å være med på IP-treninger, idet disiplinene er mange og kunnskapen stor hos tjenestepersoner med lang fartstid. Det er også trivelig å møte tjenestepersoner fra hele politidistriktet, idet historier og erfaringer deles i plenum. Latteren sitter løst under lunsj, og instruktørene gjør alt de kan for å legge til rette for en innholdsrik trening. Det er derfor ikke uvanlig at man får trent på samtrening med for eksempel hundepatruljen eller på pågående livstruende vold, også kalt PLIVO med andre nødetater.     

"Felles trening og felles mål, skaper samhold og trygghet!"