HUNDETJENESTEN

01.04.2021

"Noe av det viktigste hos en politihund er byttesdriften, altså hvorvidt den ønsker å jakte på noe eller noen."

Hundetjenesten går under kallesignalet "Victor." Det er en meget variert tjeneste, idet hundene har forskjellige funksjoner. Noen er patruljehunder, mens andre er spesialtrente innen eksempelvis narkotika.

//Piketten har intervjuet Bjarne Stallemo. Han har mange års erfaring fra Oslo politidistrikt, har vært lærer på Politihøgskolen, og fungerer i dag som instruktør på Hundetjenesten i Romerike. Han har også skrevet pensumboken "Patruljehunden" som alle må igjennom under grunnutdanningen til Hundetjenesten.

Bjarne forteller at han selv aldri hadde noe spesielt ønske om å bli politi, men at tilfeldighetene førte ham dit. Det var imidlertid ikke tilfeldig at han ble hundefører, idet han alltid har hatt et forhold til hund. På spørsmål om det er en forutsetning for å bli tatt opp ved grunnutdanningen, så er det ikke det. Det viktigste for deg som potensiell hundefører er din egen motivasjon og standhaftighet til å trene opp en hund, spesielt på egen fritid.

Å være hundefører er på mange måter en livsstil. Når du er en del av Hundetjenesten legges selvfølgelig forholdene til rette for trening med hund i arbeidstiden, men før dette så må du beregne å bruke mye av din egen fritid. Bjarne poengterer at vurderingen av potensielle politihunder i dag blir vurdert allerede etter at de er 6 måneder gamle, noe som ikke var tilfellet før.

Han har selv opplevd skuffelsen og sorgen av å måtte avlive sin egen hund rett før den skulle på opptak til Hundetjenesten. Det var tøft, men Bjarne fikk det til tilslutt. Det er ikke ofte at slike ting skjer, men det er et møysommelig arbeid å trene opp en politihund.

Bjarne har imidlertid aldri angret over yrkesvalget, og da spesielt ikke på videreutdanningen innen hundetjeneste. Flere av hans beste minner er faktisk fra Hundetjenesten, og da spesielt i virke med patruljehund. Du får da være i front der det skjer, og når det skjer. Det er veldig spennende og givende, forklarer han.

På spørsmål om hva som er viktig for en politihund, så er det "byttesdriften," altså hvorvidt den ønsker å jakte på noe eller noen. Det er også utrolig viktig med kjemi mellom hundefører og aktuell hund, idet den konstant leser deg. Er du usikker, så blir fort hunden det også. Bjarne har mange historier, men trekker spesielt frem en hendelse hvor han var prisgitt sin daværende hund "August." Det kan være skummelt å følge friske spor, totalt uviten om hva som faktisk kan møte deg. Hør historien til Bjarne i podcast-episoden under. 

FINNER DU HUNDETJENESTEN INTERESSANT?

Grunnutdannelsen som hundefører går over fire samlinger som er fordelt over ca. 18 måneder. Det er med andre ord en lang utdannelsestid, og den stiller store krav til egeninnsats på fritiden. Siste samling i denne utdannelsen starter med tre intense dager. I løpet av disse tre dagene skal 15-18 praktiske arbeidsoppgaver sammen med hunden bestås for å få lov til å avlegge skriftlig eksamen.

Arbeidskravene er praktiske øvelser sammen med hunden som skal vise at nivået på ekvipasjen er høyt nok til at de kan starte i tjeneste når siste samling er ferdig. Arbeidsoppgavene varierer i tid fra noen få minutter til mer enn en time, så det er et vidt spekter kandidatene skal gjennom. I tillegg må selvfølgelig den skriftlige eksamenen bestås.

Bjarne oppfordrer alle som ønsker å bli hundefører til å søke og forsøke. Det er en meget givende og variert tjeneste.

Tusen takk til Bjarne Stallemo for et givende intervju. Du kan høre hele podcast-episoden med ham her