HENRIK STORJORD RAMSTAD

11.02.2022

Henrik jobber til daglig ved Krise- og Gisselforhandlertjenesten (KGF) ved Beredskapssenteret. Han er både utdannet politi og psykolog. I dag er han på FN-tjeneste i Colombia. Evnen til å se andre innenfra, og seg selv utenfra er noe Henrik vektlegger sterkt i sitt virke som politi, psykolog og menneske.

Det mest givende ved å jobbe som forhandler er å etablere rask kontakt med mennesker i krise. Det kan gjøres både over telefon, men også i felt. Operatørene ved KGF er utdannet politi, og innehar samme operative funksjon som ordinære tjenestepersoner ved patruljeseksjonen. Forskjellen er at de har spisskompetanse ved forhandlinger i terror- gissel- og kidnappingssituasjoner. Det er en særs krevende og givende tjeneste, hvorpå liv står på spill. Kommunikasjon er deres fremste verktøy.

Henrik er også utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, og jobber ved siden av politijobben som dette. På onlinepsykologene har han samtaler med personer som har behov og veiledning for utfordringer med blant annet angst, depresjoner og eksistensielle utfordringer. Det er en god praksis som har overføringsverdi både privat og i jobbsammenheng.

For øyeblikket er han utplassert i Colombia i regi av FN og norsk politi. Henrik sin oppgave går ut på å observere og rapportere forhold som angår fredsavtalen mellom FARC geriljaen og regjeringen i landet.

Foto: Henrik Storjord Ramstad 

PODCAST INTERVJU

Foto: Henrik Storjord Ramstad

// Henrik vil i tiden fremover gjeste flere episoder, hvorav sentrale temaer om politiyrket og psykologi blir tatt opp. Hvis du har noen ønsker om temaer, så send oss gjerne disse. Tanken er at vi kan bidra til god kunnskap og erfaringsdeling sammen på Piketten.