FOREBYGGENDE

02/11/2018

Forebyggende politiarbeid er et av politiets viktigste oppgaver. Det handler om å være i forkant og forhindre at kriminalitet oppstår. Politiet er både hendelsesstyrt så vel som målstyrt. Det er imidlertid ingen tvil om at politiets hverdag drar mer mot det hendelsesstyrte. 

Politipatruljene som du ser ute i gatene skal respondere på de hendelsene som oppstår, men også forebygge dem ved blant annet å være synlige for publikum. Det sies ofte at alt politiarbeid på en eller annen måte kan virke forebyggende. Du har kanskje hatt en uniformert politibil liggende bak deg på veien eller selv ligget bak en. 

Det er en kjensgjerning at de fleste av oss blir litt stresset, nervøse og/eller veldig pliktoppfyllende. Det er ikke politiet i seg selv som er årsaken til av vi blir dette, men konsekvensene de forvalter. Du er kanskje redd for å miste lappen eller for å få bot. Poenget er at kun fysisk tilstedeværelse fra politiets side kan være nok for mange.

Forebyggende politiarbeid handler som sagt om så mangt. Det har imidlertid vært og fortsatt er mye fokus rettet mot barn og unge i forbindelse med nettopp dette. Politiet i hele landet jobber spesifikt opp i mot barnehager, skoler og fritidsklubber. 

Foredrag på skoler om blant annet trafikksikkerhet, rus og holdningsskapende arbeid generelt er noe politiet setter høyt spesielt overfor barn og unge. I politiet er hver eneste tjenesteperson med på å kunne forhindre kriminalitet og uønsket atferd. Det spiller ingen rolle om du er etterforsker, hundefører, kriminaltekniker, livvakt eller sivilt ansatt med fokus på våpensøknader og pass for å kunne forebygge. Forebyggende politiarbeid er således gjennomsyrende i hele etaten og er et av politiets primærområder.

Forebyggende politiarbeid må gjøres der folk er. Det er ikke uten grunn at politiet er mer på sosiale medier enn noen gang før. Som en del av den nye politireformen skal alle politidistrikt etterhvert få egne nettpatruljer som innebærer at politiet er å nå på både Instagram, Snapchat, Facebook og Messenger. Dette er et ledd i politiets forebyggende arbeid, idet det skal være med på å skape trygghet på nett, minske avstanden mellom politi og publikum, samt være en arena for generelt holdningsskapende arbeid. Jeg må derfor poengtere at denne bloggen ikke kunne kommet på et bedre tidspunkt!

Forebyggende arbeid innebærer selvfølgelig også samarbeid. Politiet har flere samarbeidspartnere, deriblant skole, barnevern og kriminalomsorg. Jeg ønsker spesielt å dra fram helsesista som er en helsesøster som har forstått og tatt initiativet til å veilede barn og unge på sosiale medier som Instagram og Snapchat.

"Det handler om å være i forkant, men da må man være der folket er!"