ETTERFORSKNING

12/10/2018

"Søke, sikre, samle spor som sannsynliggjør sakens sanne sammenheng, såvel siktedes skyld som skyldfrihet."

En av politiets mange oppgaver er å etterforske. Politiet skal søke å oppnå det ovennevnte ved å gjøre det som trengs av både taktisk og teknisk etterforskning. Taktisk etterforskning innebærer blant annet avhør av vitner, fornærmede og mistenkte eller siktede i aktuell sak. Teknisk etterforskning handler om innhenting og sikring av kriminaltekniske spor som f.eks fingeravtrykk eller DNA. 

Etterforskning av straffesaker kan være utrolig spennende. Det som ofte er helt avgjørende for etterforskningen er politiarbeidet som gjøres på stedet. I politiet snakker vi ofte om initialfasen som er tiden rett etter hendelsen. Det er på dette tidspunktet vitner husker best og hvor kriminaltekniske spor som blant annet fingeravtrykk, fottøyavtrykk og teledata kan innhentes og sikres med best kvalitet. 

Det er i dag forventet at politipatruljen skal gjøre alt de kan på stedet etter en straffbar handling, idet sannsynligheten for oppklaring er større da. Straffesakskjeden blir også mer effektiv som et resultat av dette. Politiet skulle selvfølgelig gjøre det de kunne på stedet før også, men fokuset på lydavhør av involverte parter og sikring av spor har blitt mye bedre med tiden.

På Politihøgskolen lærer man mye om vitnepsykologi og avhør generelt. Avhør kan være utrolig krevende å gjennomføre. Du som etterforsker skal både ivareta personen foran deg, men også få ting belyst. Det er en "kunst" å ta gode avhør med god kontaktetablering og fri forklaring. Det er veldig viktig at politiet har en objektiv tilnærming og ikke spør for mange lukkede spørsmål. 

Hvis man tar et mistenkt avhør så må vedkommende få muligheten til å forklare seg fritt først. Dette bedrer bevisverdien i forklaringen, samtidig som det kan hindre oss i å gå i noe vi i politiet kaller for bekreftelsesfellen. Vi som politi må jobbe ut i fra hypoteser, altså holde mulighetene åpne for hva som kan ha skjedd og ikke låse oss til én teori. Det har dessverre blitt begått justisfeil i Norge grunnet denne bekreftelsesfellen.

Det å etterforske er store deler av politiets hverdag. Jeg har selv vært med på flere hundre etterforskninger. Det har vært alt fra mindre tyverier til drap og ran. Politiets etterforskning er ikke alltid slik man ser på film eller leser om i krimbøker, men det er uten tvil spennende og ikke minst meningsfylt. Det å kunne hjelpe andre er det viktigste!

"Under ransaking så skal du ikke lete etter noe spesielt, du skal bare lete!" - Harry Hole