DELTA

24.03.2021

"Igjennom tilgjengelighet og fleksibilitet å tjene publikum når de trenger det som mest" - Operativt oppdrag

De går under kallesignalet "Delta" og blir tilkalt under de mest krevende situasjoner. Beredskapstroppen består av spesialtrente polititjenestepersoner innen sabotasje, terrorisme, gisselsituasjoner og andre væpnede oppdrag.

Styrken består i dag av mellom 120-150 personer. De er Norges spydspiss innen væpnede oppdrag, noe som fordrer både mye trening, såvel som riktig selektering av mannskap.

Beredskapstroppen ledes av Freddy Rotseth og er lokalisert på politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune.

//Piketten har intervjuet sjefen selv, nettopp for å gi deg den beste informasjonen om opptaket, hverdagen og samfunnsoppdraget til Beredskapstroppen.

Freddy har 15 års erfaring som aksjonsmann i Delta. Han vet således godt hvordan opptaket og hverdagen i troppen er. Utover dette, så har han de siste 6 årene også vært leder for Helikoptertjenesten, som nå er samlokalisert med både Bombegruppen, Beredskapstroppen og Krise- og gisselforhandlertjenesten på Beredskapssenteret. Et enormt løft for norsk politi.

Freddy søkte opptak til Beredskapstroppen i 1999 og erkjenner at det var et tøft og hardt opptak. Det er ikke til å stikke under en stol at det er både fysisk- og mentalt krevende å gjennomføre opptaket til troppen. Han presiserer at han den gangen egentlig ikke visste så mye om Delta, men heller søkte seg dit av tilfeldighet. Freddy hadde aldri noe uttalt ønske om å bli politi når han var yngre, men livet førte ham dit likevel. Han angrer ikke, tvert imot har det vært en begivenhetsrik reise.

På spørsmål om hva man ser etter i kandidater under opptaket, så er det en indre motivasjon og vilje til å prestere og levere. 

Det er en gjennomsyrende prestasjonskultur og vinnermentalitet, samt evnen til å ikke gi seg, man ser etter. De man absolutt ikke vil ha er egoister og de som utelukkende søker fart og spenning. De blir raskt selektert bort.

Når det gjelder råd til fremtidige søkere, så forklarer Freddy at det handler om å forberede seg godt til det som forventes av deg. Politihøgskolen har i dag mye bra informasjon om opptaket på sine nettsider, og videoen over viser de nye fysiske opptakstestene til troppen. Lær de å kjenne, samt hva din motivasjon springer ut ifra. Å tjenestegjøre i Beredskapstroppen er en livsstil, du må være genuint interessert i å ivareta og utvikle egne ferdigheter, såvel som å samarbeide i team.

Delta består i dag av kun menn, men kvinner oppfordres på det sterkeste til å søke. Freddy håper at flere kvinner i politiet forsøker seg på opptaket, idet de trenger et mangfold. Beredskapstroppen tilbyr en utfordrende og variert hverdag, hvorav du som søker vil bli testet i en rekke fysiske, psykologiske og operative disipliner. Det er et krevende opptak, men med riktige forberedelser og motivasjon, så er alt mulig.

Beredskapstroppen trener ofte med Forsvarets spesialkommando, også kalt "FSK." Det vektlegges trening innen blant annet polititaktikk, skyting, akuttmedisin, eskorte og kjøreopplæring. Tjenestepersonene i troppen kalles "operatører" og starter med en grunnutdannelse, for deretter spesialisering innen et eller flere felt. Dette kan for eksempel være innen snikskyting, sanitet, dykking og/eller bilkjøring.

HAR DU LYST PÅ EN UTFORDRENDE OG GIVENDE TJENESTE?

Troppen har døgnkontinuerlig patruljevirksomhet i Oslo politidistrikt, men har i tillegg en landsdekkende bistandsfunksjon overfor resten av politidistriktene i landet. Halvparten av Beredskapstroppen sin tjenestetid går til trening og operative øvelser. Med over tusen treningstimer innen en rekke forskjellige krisesituasjoner er troppen forberedt på de verst tenkelige scenarioene.

Å tjenestegjøre i Beredskapstroppen er en livsstil, du må være genuint interessert i å ivareta og utvikle egne ferdigheter, såvel som å samarbeide i team. 

Tusen takk til Freddy Rotseth for et givende intervju. Hør hele podcast-episoden med ham her.