BERTRAND

12/08/2020

"Slaget står i hverdagen, idet vi daglig tar hundrevis av valg. Det som skiller de gode fra de beste er nettopp valgene de tar. Merknadene er kanskje små i begynnelsen, men forskjellen desto større med tiden. Hvilke valg tar du?"

Erik Bertrand Larssen er kjent som både forfatter, foredragsholder og mentaltrener. Han er tidligere fallskjermjeger og utdannet siviløkonom. Bøkene hans; Helvetesuka, Bli Best og Nå! toppet salgslistene i Norge da de kom ut, og Bertrand er kanskje den mest profilerte mentaltreneren vi har til lands.

Piketten har intervjuet ham, nettopp for å gi deg noen verktøy innen mental trening, slik at politidrømmen kan oppnås. Som søker til Politihøgskolen, student eller som ferdig utdannet er dette like relevant for deg. Mental trening er vel så viktig for toppidrettsutøvere som det er for politiet. Det handler om å være seg bevisst på hvilken kraft det ligger i slik trening.

Bertrand forklarer at mental trening er evnen til å være seg bevisst på egen tankegang. Det vi tenker påvirker nemlig følelsene våre, som igjen påvirker valgene vi tar. De beste tar nemlig litt bedre valg enn resten, hver eneste dag. Det er derfor slaget står i hverdagen. De som presterer eksepsjonelt har med andre ord prestert godt over lang tid. Det er aldri noen tilfeldighet at personer utmerker seg, det er hardt arbeid. Det er de små valgene som å stå opp litt tidligere, spise den frokosten og gjennomføre den treningsøkta du helst vil utsette til kvelden. Det er disse valgene som over tid skiller klinten fra hveten. Det er her forspranget ligger, noe de aller fleste av oss vet, men likevel ikke orker å gjøre noe med. Det er nettopp her den mentale treningen er avgjørende, idet styring av tankene påvirker følelsene og valgene våre. 

Bertrand forklarer at mental trening innebærer et vidt spekter av ulike verktøy man kan benytte seg av, og at feltet ikke er uttømmende. Det er likevel enkelte verktøy som er kraftigere enn andre, nemlig indre dialog og visualisering. Disse verktøyene er høyst anvendelige og nyttige i forberedelsene dine til for eksempel opptaket til Politihøgskolen, eksamen eller et jobbintervju.

MENTALE VERKTØY

FORBEREDELSESFASEN

INDRE DIALOG

Positivt selvsnakk gjennom indre dialog må på ingen måte undervurderes. Alle vet hvor nedstemte vi kan bli av egne tanker som angår feil og mangler ved oss selv. Det er lett å sammenligne seg med andre, til tross for total uvitenhet om den andres forberedelser og/eller bakgrunn. Dette vil igjen kunne påvirke prestasjonsevnen vår, idet mangelen på selvtillit forsvinner.

Motstykket til dette vil derfor kunne være å komplementere seg selv. Hvis du har fått innkallelse til Politihøgskolens opptaksprøve, så vet du allerede der at du har utkonkurrert mange. Likeledes er det med et jobbintervju, idet du allerede har blitt ansett som kvalifisert for stillingen. Snakk til deg selv i nåtid som om påstandene allerede har inntruffet. Dette kan eksempelvis være at du sier at du er stolt over deg selv, og at du evner å møte de utfordringene som kommer. Gjenta dette for deg selv flere ganger, og du vil merke at det har en positiv effekt på deg.

Bertrand forteller om da han fikk tjenestegjøre under Marinejegerkommandoen under krigen i Bosnia, hvorav positivt selvsnakk viste seg å være viktig. Selv var han fersk innen utenlandstjeneste og kjente samtidig en ærefrykt overfor Marinejegerne. Han kunne oppleve stress i forhold til dette, samt for det ukjente han hadde i vente. Bertrand husker godt hva Marinejegerne sa til ham når han uttrykte sin bekymring; "Vi får se da vettu!" Ordene ble sagt med en tydelig ro og med et glimt i øyet, noe som fikk stressnivået hans til å gå ned. Han har senere brukt disse ordene som positivt selvsnakk under krevende forhold, som en slags påminnelse eller fornemmelse av Marinejegernes sindige tilnærming til utfordringer.

VISUALISERING

Bertrand trekker videre fram visualisering som et viktig verktøy innen mental trening. Han har eksempelvis lang erfaring med coaching av toppidrettsutøvere, og er det én ting de alle gjør, så er det å visualisere. Tenniskometen Casper Ruud må kunne se for seg en perfekt backhand, og det over flere sett. En politikvinne må derimot kunne se for seg det perfekte skuddet i innertieren på skytebanen, idet hennes presisjon kan bety liv eller død.

// Se nå for deg at du har blitt kalt inn på de fysiske opptaksprøvene til Politihøgskolen. Du står barbeint på bassengkanten, lukten av klor angriper neseborene og hjertet slår lynraskt. Du venter intenst på klarsignalet fra instruktøren om å stupe uti det kalde bassengvannet, mens en rekke av de andre søkerne ser på deg. Du vet imidlertid hva du skal gjøre, hvordan hvert armslag skal bryte vannflaten og kroppen med letthet skal skli igjennom. Du ser for deg at du klarer svømmetesten, og at kroppen vibrerer av gledesrus.

Det er dette som er visualisering, idet vi skaper oss både mentale bilder og fysiologiske reaksjoner. Det vekker følelser inni oss, og vi kan derfor lære å styre dem. Slike scenariotreninger kan være avgjørende for dine forberedelser mot et slikt opptak, idet mangel på dette skaper indre uro og usikkerhet. Det er derfor vel så viktig å se for seg at opptaket også byr på utfordringer. Dette kan eksempelvis sees i sammenheng med den operative situasjonstreningen du lærer på Politihøgskolen, idet øving på operative ferdigheter og situasjoner frigjør mental kapasitet.

Bertrand poengterer at indre dialog gjennom positivt selvsnakk i kombinasjon med visualisering og scenariotrening er suksesskriterier i forberedelsesfasen.

GJENNOMFØRINGSFASEN

MODUS

Bertrand forklarer at under gjennomføringsfasen, altså når du skal prestere, så handler det om å komme i rett modus. Dette er like viktig for politi og andre nødetater, som det er for toppidrettsutøvere. Verdens beste svømmer gjennom tidene, Michael Phelps er spesielt kjent for å høre på musikk helt inntil han blir bedt om å stille seg på startblokka. Modus handler om bevissthet rundt egne erfaringer og evnen til å gjenskape den optimale tilstanden i en konkret situasjon, og for Phelps innebar det et gitt lydspor. Din modus skal gi deg mestringsfølelse, idet du har kontroll på følelsene dine. Tenk derfor igjennom hva som vekker sterke positive følelser hos deg.

I politiet vil man utsettes for både trussel- og krisesituasjoner. Bilulykker, branner og væpnede aksjoner krever sitt, og etatens innsatsevne avhenger av din mentale forberedelse og kapasitet. Din modus er derfor helt avgjørende for utfallet, idet man kan velge sin "fight, flight eller freeze-respons." For dem som ikke trener på dette, er nemlig uvitenhet om eget reaksjonsmønster det samme som forhøyet risiko i aktuelle situasjoner. 

Modus kan derfor oppnås gjennom positivt selvsnakk og visualisering. Triggerord eller kraftuttrykk som "beist" idet du eksempelvis løfter vektstangen i benkpress opp fra brystkassen, kan hente fram uante fysiske reserver. Visualisering av hvordan moren og faren din vil reagere over at du har klart å komme inn på Politihøgskolen kan også være nok til å gønne på siste meterne på løpetesten.

LEDELSE

På spørsmål om hva Bertrand definerer som god ledelse, så trekker han paralleller til den tydelige tilbakemeldingskulturen i politiet og Forsvaret. Med tiden har han nemlig lært seg å kjenne til både ledelse i næringslivet og Forsvaret, og det er ofte en vesentlig forskjell. 

Der næringslivet kan tape penger, kan politi og forsvar tape liv. Ledelse blir derfor viktig. Spesielt i akutte situasjoner er politiet og andre nødetater avhengige av klare tilbakemeldinger. En leder vet derfor hvordan han eller henne blir oppfattet, og de rundt vet hvor de har lederen. I næringslivet derimot er dette en mangelvare. De sliter med en tydelig tilbakemeldingskultur.

"Når man har jobber hvor man håndterer liv og død, så blir ledelse åpenbart viktig. Næringslivet har mye å lære av politi og forsvar når det kommer til nettopp det."

Bertrand poengterer at livet leves i kontrastene, og at vi alle møter oppturer og nedturer. Det viktigste er imidlertid å prøve å bli en bedre utgave av seg selv. Har du lyst til å bli politi, så jobb mot det. Det er bare å gønne på!

Tusen takk til Erik Bertrand Larssen, følg han her.