FEM TIPS

02/07/2020

1. Finn ut hvorfor du vil bli politi

Det er mange som vil bli politi, men ikke like mange vil være det. Det er forskjell på drøm og virkelighet. Vi kan alle tenke oss til hvordan det vil være å fylle blåskjorten, men når du først bærer den tillegges du både et personlig og samfunnsmessig ansvar. Er du klar for dette? 

Hva er motivasjonen din, penger kan det umulig være? Du blir overhodet ikke rik, men rik på erfaringer. Vil du dette? Gjør du det fordi det høres kult ut, fordi faren din er det eller fordi du finner oppriktig glede i å ta ansvar for andre. Det er nettopp det jobben innebærer, å ta ansvar. Ansvar er ikke noe man får, det er noe man tar. Valget er ditt.    

2. Hva er dine sterke og svake sider

I ethvert jobbintervju blir du spurt om dette. Mange sliter med å svare, idet de faktisk ikke vet. Banalt nok, så er det et spørsmål mange vier liten oppmerksomhet til. Synd, idet det oftest går utover dem selv. Finn derfor ut hvilke styrker og svakheter du har. En personlighetstest er for mange en hjelpende pekepinn på hvor du vil utfordres og/eller triumfere i jobbsammenheng. Vi har forskjellige personligheter, derav forskjellige styrker og svakheter. Finn din personlighet. Big Five anses som den mest pålitelige personlighetstesten i verden, ta den gratis her.  


Det må følgelig understrekes at dette kun er et verktøy, men det vil trolig gjøre deg litt mer oppmerksom på hvordan du er. Spør også andre om hvordan de opplever deg. Stresser du lett? Er du nærtagen eller kanskje veldig direkte? Det er ikke noen som har feil eller riktig personlighet, men selvbevissthet kommer man langt med.  

3. Ha troen på deg selv

Det er alltid folk som skal mene noe. Du kan jo ikke bli politi, det passer ikke deg, det fysiske opptaket er vanskelig osv. Listen over hindringer er aldri uttømmende, og det handler til syvende og sist om troen du har på deg selv. Det er selvfølgelig lett å tro at oppmuntring er nøkkelen til å få dette, men motstand kan også gi viljestyrke uten hemninger. Handling fjerner ofte tvil. Øv derfor på ting du mener å måtte øve på. Visualiser og repeter. Du finner ikke en eneste verdensmester som ikke har gjort dette. Oppskriften er derfor tilgjengelig. 

4. Vær åpen for utvikling 

Det er ofte mange som "gror fast" i etaten. Det er forståelig, idet personlig ansvar for familie og/eller økonomiske forpliktelser tenderer å "låse deg fast" i en gitt stilling. Mange forblir med andre ord i samme stilling over lang tid, noe som både kan medføre spisskompetanse, men også mangel på dette. Man kan rett og slett bli sløv med tiden, og det er ingen tjent med. Vær derfor åpen for utvikling i jobbsammenheng, prøv å jobb med forskjellige arbeidsoppgaver og tør å ta ansvar. Ikke alle er ledere, men vær lederen i ditt eget liv. 

5.   Tør å feile

Du finner ikke en eneste vinner som ikke har turt å feile. Det skumleste for mange av oss, bortsett fra å snakke i plenum, er å feile. Men det vi er redde for i plenum er nettopp å drite oss ut foran alle. Ved å tørre, så handler man. Når man handler, så skjer det ting. Handler du flere ganger, så er sjansen større for jackpot. Selvfølge egentlig, så det alt koker ned til er hvordan du møter usikkerhet og tvil. Tør å prøv, tør å falle fremover!

Ansvar er ikke noe man får, det er noe man tar.