ANDRE STUDIEÅR

23/10/2018

Det andre studieåret ved Politihøgskolen er et praksisår hvor du som politistudent skal tjenestegjøre ved et av landets politidistrikter. Dette studieåret er det politistudentene ser mest fram til. Du som politistudent skal nå ta steget videre fra første studieår hvor lover og regler har blitt innlært, og hvor de nå skal brukes i praksis. 

Det er en brå overgang til tross for et helt års forberedelse, men det er nå engang slik at du lærer mye bedre og raskere i praksis. Jeg husker jeg ofte var redd for å gjøre feil i praksisåret mitt, men dette lærer man bare av. Det er selvfølgelig mange situasjoner hvor vi som politi ikke har råd til å feile, idet konsekvensene kan være skjebnesvangre. 

Det som imidlertid er en trygghet for deg som politistudent er at du får en praksisveileder som hele tiden følger deg. En praksisveileder er en ferdig utdannet polititjenesteperson som har ansvaret for din opplæring i praksisåret. I politiet jobber man i hovedsak i makkerpar som betyr at man alltid er to eller flere tjenestepersoner på en patrulje. 

I løpet av første studieår ved Politihøgskolen så får du muligheten til å sette opp tre valg for hvor du ønsker å tjenestegjøre i praksisåret ditt. Politihøgskolen skal tilstrebe å oppfylle én av dem, men det er en kjensgjerning at noen ikke får oppfylt noen av dem. Jeg fikk ikke oppfylt noen av mine ønsker, men det var imidlertid det beste som kunne hendt meg. 

Jeg søkte meg spesifikt til steder nært min egen hjemplass, men endte opp med praksis i Trøndelag politidistrikt. Det var både skummelt og rart som 21-åring å måtte flytte til et sted uten noen form for bekjentskaper og samtidig møte den største utfordringen av dem alle, å jobbe som politi. Det som er viktig å vite er at alt er hva en selv gjør det til. Jeg kunne vært sur for at jeg ikke fikk noen av mine ønsker oppfylt og latt dette prege meg hele året, eller jeg kunne gjøre det jeg gjorde ved å ta utfordringen på strak arm og gjøre det beste ut av det.

I praksisåret får du virkelig kjenne på kroppen hvordan det er å måtte rykke ut på oppdrag hvor du skal gjøre en innsats for å løse oppdraget. Det er en helt annen følelse enn den du har hatt på et tilsvarende oppdrag i øvingsleiligheten på Politihøgskolen. Det er ikke markører fra teaterhøgskolen som spiller far som har slått mor, men det er en far som har slått mor. Du har imidlertid lært hva som er viktig å sikre i forbindelse med sporsikring og av informasjon i avhør.

Praksisåret går utrolig fort, idet man hele tiden lærer noe nytt. Du som politistudent skal være med på et leiropphold, også kalt innsatstrening. Her vil du lære litt om polititaktikk og prosedyrer politiet har i forbindelse med væpnede aksjoner osv. Du vil også bli sendt på skytekurs hvor behandling og bruk av politiets skytevåpen blir innlært. Du vil også bli sendt på et to ukers langt utrykningskurs for å bli godkjent som utrykningssjåfør. Dette er etter min mening det beste kurset i løpet av praksisåret. 

Du som politistudent vil også måtte hospitere på en institusjon eller en ekstern arbeidplass, idet du skal få et innblikk i hvordan andre etater og institusjoner jobber. Det er selvfølgelig ikke vilkårlig hvor du hospiterer, idet oppholdet skal gi deg noe som kan overføres til politiet. Det er flere som blir satt til å hospitere på for eksempel barnevernsinstitusjoner, psykiatriske avdelinger og hos barnevernet.

Det er flere arbeidskrav og noen eksamener du skal igjennom i løpet av praksisåret. Du som politistudent skal være med på alt som politiet gjør både når det gjelder etterforskning, såvel som ordenstjeneste. Du får imidlertid ikke være med på væpnede oppdrag, idet du ikke er godkjent for dette. Det er først i tredje klasse at du blir godkjent med politiets våpen.

"Praksisåret er det året i politiutdanningen hvor du jobber som politi. Gled deg!"